อันดับยูสเซอร์ที่สะสมคะแนนมากที่สุด

90567187
Mr.UpVel.
69456863
I'm🤌SⲁMⲉⲉ
87196917
ประจำใครดีเอย🛡
กดดูอันดับเพิ่มเติม


TOP DADDY JACKPOT
EVENT DURATION
26 May 2024 (02.00 PM) – 25 June 2024 (10.00 PM) GMT+7

** Event point will be counted only by Event/ Hot /ACT tabs**EVENT DETAILS
1. User require to sends most of the following gifts for receive reward.
Point Calculation Criteria:
Send “Big Jackpot” gift (Price 20 Coupons), receive 20 cumulate points.
If send “Diamond Ring” gift (Price 500 Coupons), receive 500 cumulate points.
2. User who sends Jackpot Master / Jackpot Coin gifts during special period
of 6.00 PM – 8.00 PM GMT+7 on Saturday and Sunday will get X2 points.
3. Point will be calculated by send the gift to others.

TOTAL REWARD OF 730,000 COUPONS


Profile Skin
1st Top pay

REMARK
- User ranking, reserved the right not for signed contract host on ranking.
- Non top up user will not allow to receive any reward or counting any score.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Participation and reward must be under company conditions.
- Time based on time of service.
- The team's decision is considered final.
- Checking and prize giving by the staff will takes place within 7 - 10 days
after the event has been over, for checking the event reward
please check on "My Diary" menu.
- Any events are organized in server downtime
or for any reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia