AZTEC x ROME 3APPs
ร่วมชิงรางวัลกว่า 139,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
27 พ.ค. 2567 (00.00น.) - 31 พ.ค. 2567 (23.59น.)

รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 15 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่มียอด Turnover รวม 2 เกม 1M ขึ้นไป
จำนวน 5 อันดับ จะได้รับรางวัลเพิ่ม 10,000 คูปอง
** โดยต้องมียอด Turnover ทั้ง 2 เกม ถึงจะได้รับรางวัล **

เกมที่ร่วมรายการ

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 9,000 คูปอง
อันดับ 4 - 5 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 6 – 15 รับรางวัล 3,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันดับที่ 1-5 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 139,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4 - 5 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 6 - 15 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไปรับรางวัล 10,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไปรับรางวัล 5,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-5 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไปรับรางวัล 3,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-15 ต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไปรับรางวัล 1,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 10K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้