POWER OF THOR MEGAWAYS
ร่วมชิงรางวัลกว่า 124,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
25 พ.ค. 2567 (00.00น.) - 31 พ.ค. 2567 (23.59น.)

รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่น ที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 15 อันดับแรกจะมีสิทธิได้รับรางวัล

2.เฉพาะผู้เล่นใหม่ที่สมัคร ID ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป
ที่มี Turnover มากกว่า 20,000 ขึ้นไปจำนวน 10 อันดับแรกจะมีสิทธิได้รับรางวัล 2,000 คูปองรางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 8,000 คูปอง
อันดับที่ 4-5 รับรางวัล 3,000 คูปอง
อันดับที่ 6-15 รับรางวัล 2,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
รางวัลละ 2,000 คูปอง จำนวน 10 รางวัล รวม 20,000 คูปอง

รางวัลรวม 124,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 4M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-5 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 6-15 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 มียอด Turnover 2M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 3,000 คูปอง
อันดับ 1-5 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 2,000 คูปอง
นดับ 1-15 มียอด Turnover 250K ขึ้นไป รับรางวัล 1,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรางวัลรองไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 10K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรมได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้