3 APPs สุดมันส์ รับสิทธิ์สุดเจ๋ง
แจกรางวัลรวม 110,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
25 พ.ค. 2567 (00.00น.) - 31 พ.ค. 2567 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover รวมในเกมที่ร่วมรายการมากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 15 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
เกมที่ร่วมรายการ


สิทธิพิเศษ
สำหรับผู้เล่น ที่เข้าร่วมส่งของขวัญเล่นเกมหน้าห้องไลฟ์แอดมิน
จะได้รับสิทธิเพิ่มยอด Turnover ในเกมที่ร่วมรายการ 2 ระดับ
ระดับที่ 1 ผู้เล่นมียอดการส่งของขวัญ 2,000 คูปองขึ้นไป
รับสิทธิเพิ่มยอด Turnover 20%
ระดับที่ 2 ผู้เล่นมียอดการส่งของขวัญ 100,000 คูปองขึ้นไป
รับสิทธิเพิ่มยอด Turnover x2

** ระบบเพิ่มยอด Turnover จะเพิ่มให้หลังกิจกรรมจบ **
(ผู้เล่นจะได้รับสิทธิพิเศษ ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

******
สำหรับรายการไลฟ์ MLIVE
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 – 17.00 น.
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296
TAKEME
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 – 17.00 น.
ในห้อง Lucky games TAKEME IDX : 165381641
CALLPLAY
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 – 17.00 น.
ในห้อง Lucky games CALLPLAY IDX : 994783191
******

รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 4-5 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับที่ 6-15 รับรางวัล 3,000 คูปอง

รางวัลรวม 110,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 6M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-5 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 6-15 ต้องมียอด Turnover 700K ขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 5,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-5 จะต้องมียอด Turnover 700K ขึ้นไป รับรางวัล 3,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-15 จะต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไป รับรางวัล 1,000 คูปอง

(ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้