เล่นดีมี Cash Back
รับรางวัลไม่อั้นไม่มีกั๊กไม่จำกัดจำนวนรางวัล
ระยะเวลากิจกรรม
1 พ.ค. 2567 (00.00น.) - 31 พ.ค. 2567 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด เล่นเสีย และ มียอดสะสมการเติมเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป เฉพาะในช่วงเวลากิจกรรม
จะได้รับรางวัลตามเงือนไขที่กำหนด โดยต้องเป็นยอดเสีย มากกว่า 10,000 คูปอง ขึ้นไปเท่านั้น
(นับยอดเกมทุกเกม ของทาง Lucky games เกมหลัก และ หน้าห้องไลฟ์)

รางวัลกิจกรรม ผู้เล่นที่กดรับสิทธิ์
1. ยอดการเล่นเสีย 10,000 - 4,999,999 คูปอง รับคืน 2%
2. ยอดการเล่นเสีย 5,000,000 - 9,999,999 คูปอง รับคืน 3%
3. ยอดการเล่นเสีย 10,000,000 คูปองขึ้นไป รับคืน 8%

รางวัลกิจกรรม ผู้เล่นที่ไม่กดรับสิทธิ์
1. ยอดการเล่นเสีย 10,000 - 4,999,999 คูปอง รับคืน 1%
2. ยอดการเล่นเสีย 5,000,000 - 9,999,999 คูปอง รับคืน 2%
3.ยอดการเล่นเสีย 10,000,000 คูปองขึ้นไป รับคืน 3%

รับรางวัลสูงสุด 5,000,000 คูปอง / 1 IDX

ตัวอย่างรางวัล ผู้เล่นที่กดรับสิทธิ์
A: เล่นเสีย 1,000,000 คูปอง จะสามารถกดรับคืนได้ 20,000 คูปอง
B: เล่นเสีย 5,000,000 คูปอง จะสามารถกดรับคืนได้ 150,000 คูปอง
C: เล่นเสีย 10,000,000 คูปอง จะสามารถกดรับคืนได้ 800,000 คูปอง

ตัวอย่างรางวัล ผู้เล่นที่ไม่กดรับสิทธิ์
A: เล่นเสีย 1,000,000 คูปอง จะสามารถกดรับคืนได้ 10,000 คูปอง
B: เล่นเสีย 5,000,000 คูปอง จะสามารถกดรับคืนได้ 100,000 คูปอง
C: เล่นเสีย 10,000,000 คูปอง จะสามารถกดรับคืนได้ 300,000 คูปอง


หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้