PIRATE MACHINE & PIRATE MACHINE LIVE
ร่วมชิงรางวัลกว่า 97,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
22 เม.ย. 2567 (00.00น.) - 28 เม.ย. 2567 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่น MLive ที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม 15 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. สำหรับผู้เล่นที่มียอด Turnover 6M ขึ้นไป
1 อันดับแรกภายในระยะเวลากิจกรรม จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพิ่ม 30,000 คูปอง

เกมที่ร่วมรายการ
Pirate Machine, Pirate Machine Live

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 7,000 คูปอง
อันดับ 4 - 5 รับรางวล 5,000 คูปอง
อันดับ 6 – 15 รับรางวัล 2,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันอับที่ 1 รับรางวัล 30,000 คูปอง

รางวัลรวม 97,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้)
ผู้เล่นติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 3 ต้องมียอด Turnover 700K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4 - 5 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 6 – 15 ต้องมียอด Turnover 200K ขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไปรับรางวัล 10,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 500k ขึ้นไปรับรางวัล 5,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-5 ต้องมียอด Turnover 200K ขึ้นไปรับรางวัล 2,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-15 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไปรับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้