มือใหม่ท้าเกมฮิต รับรางวัลจุกๆ
ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 43,000 คูปอง + Skin Profile และ Chat Frame

ระยะเวลากิจกรรม
22 เม.ย. 2567 (00.00น.) - 28 เม.ย. 2567 (23.59น.)

รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover สะสมมากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 15 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. พิเศษ สำหรับผู้เล่นจำนวน 15 อันดับแรก ที่สะสมยอด Turnover ครบตามที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม
รับรางวัล Skin Profile / Chat Frame (ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน )

3. เฉพาะผู้เล่นใหม่ที่สมัคร ID ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

เกมที่ร่วมรายการ


Fish Saga , Fish Saga (Gold) , SlotMachine , Pirate King

รางวัลกิจกรรมผู้เล่นใหม่
อันดับ 1 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 4,000 คูปอง
อันดับ 4-15 รับรางวัล 2,000 คูปอง

อันดับ 1-15 รับรางวัล Skin Profile + Chat Frame (ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน)
รางวัลรวม 43,000 คูปอง + Skin Profile & Chat Frame

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-15 ต้องมียอด Turnover 200K ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 500K ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 200K ขึ้นไป จะได้รับ 2,000 คูปอง
อันดับ 1-15 หากมียอด Turnover 100K ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ(1-15) ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 50K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 500 คูปองและ Skin profile + chatframe (ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน)

(เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรมได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้