FUN FISH SLOT
ร่วมชิงรางวัลกว่า 54,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
9 เม.ย. 2567 (00.00น.) - 14 เม.ย. 2567 (23.59น.)


รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่ทำยอด Turnover มากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 15 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่ทำยอด Turnover รวม 500K ขึ้นไป
จำนวน 3 อันดับแรก รับรางวัลเพิ่ม 10,000 คูปอง


รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 4,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 3,000 คูปอง
อันดับ 4 - 5 รับรางวัล 1,000 คูปอง
อันดับ 6 - 15 รับรางวัล 500 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันดับที่ 1 – 3 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัลรวม 54,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 400K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 200K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-5 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 6-15 ต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 200K ขึ้นไป
รับรางวัล 4,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป
รับรางวัล 1,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-5 ต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไป
รับรางวัล 500 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-15 ต้องมียอด Turnover 20K ขึ้นไป
รับรางวัล 200 คูปอง

(เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรมได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้