4 เกมฟรี มีใจเล่นดี รับปองฟรีเพลินๆ
รางวัลรวม 65,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
8 เม.ย. 2567 (00.00น.) - 13 เม.ย. 2567 (23.59น.)
เกมที่ร่วมรายการ


รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่น ที่สะสม Point ทั้ง 4 เกมฟรีที่ร่วมรายการ มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 20 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
(ผู้เล่น 1 ไอดี สามารถรับ Point ได้ทั้ง 4 เกม
ต่อเมื่อทำคะแนนผ่านขั้นต่ำที่กำหนด)


2. ผู้เล่นที่มียอดการใช้คูปอง 15K คูปองขึ้นไป รวมทั้ง 4 เกมฟรีที่ร่วมรายการ
จำนวน 5 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 3,000 คูปอง

คะแนน POINT ที่จะได้รับทั้ง 4 เกม
อันดับที่ 1 จะได้รับ 50 POINT
อันดับที่ 2 จะได้รับ 30 POINT
อันดับที่ 3 จะได้รับ 25 POINT
อันดับที่ 4-10 จะได้รับ 15 POINT
อันดับที่ 11-20 จะได้รับ 5 POINT
(ผู้เล่น 1 ไอดี สามารถรับ Point ได้ทั้ง 4 เกม ต่อเมื่อทำคะแนนผ่านขั้นต่ำที่กำหนด)

ตัวอย่างการสะสม Point ทั้ง 4 เกม

USER A
เกมที่เล่น ติดอันดับที่ POINT ที่ได้รับ POINT สะสมมากที่สุด
Candy Cats 1 50 95
(อันดับที่ 1)
Bubble Bomb 5 15
Bear Wall 3 25
Timber Man 30 5
USER B
เกมที่เล่น ติดอันดับที่ POINT ที่ได้รับ POINT สะสมมากที่สุด
Candy Cats 2 30 80
(อันดับที่ 2)
Bubble Bomb 2 30
Bear Wall 10 15
Timber Man 29 5

** หากคะแนนสะสม Point ของยูสเซอร์เท่ากัน
จะนับจากรอบการเล่นรวมทั้ง 3 เกม ที่มากที่สุด**


รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 10,000 คูปอง และไอเทมหัวใจเกมละ 5 ดวง
อันดับ 2 รับรางวัล 5,000 คูปอง และไอเทมหัวใจเกมละ 5 ดวง
อันดับ 3 รับรางวัล 3,000 คูปอง และไอเทมหัวใจเกมละ 5 ดวง
อันดับ 4-10 รับรางวัล 1,000 คูปอง และไอเทมหัวใจเกมละ 3 ดวง
อันดับ 11-20 รับรางวัล 500 คูปอง และไอเทมหัวใจเกมละ 3 ดวง

รางวัลพิเศษ
1-10 อันดับ รับรางวัล 3,000 คูปอง

รางวัลรวม 65,000 คูปอง

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้