เกม TOP วันหยุดแจกครึ่งล้าน 3apps
ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
29 มี.ค. 2567 (00.00น.) - 31 มี.ค. 2567 (23.59น.)

รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่น MLive,Takeme,Callplay ที่มียอด Turnover รวมมากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 5 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

เกมที่ร่วมรายการ


รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 – 5 รับรางวัล รางวัละ 100,000 คูปอง
รางวัลรวม 500,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 – 5 ต้องมียอด Turnover 50M ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1-5 หากมียอด Turnover 20M ขึ้นไป จะได้รับ 20,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม
ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้ ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้