SLOT MACHINE
ร่วมชิงรางวัลกว่า 180,000 คูปอง
และรางวัล Skin Profile + Skin Chatframe

ระยะเวลากิจกรรม
27 มี.ค. 2567 (00.00น.) - 31 มี.ค. 2567 (23.59น.)

รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นแอพ MLive ที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 15 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ
วันที่ 30 - 31 มี.ค. 2567
สำหรับผู้เล่นที่มีทำยอด Turnover รวม 2 วัน ถึง 3M ขึ้นไป
จำนวน 5 อันดับแรก รับรางวัลเพิ่ม 10,000 คูปอง

3. รางวัลพิเศษสุดพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่มีทำยอด Turnover รวม 15M ขึ้นไป
จำนวน 1 อันดับแรก รับรางวัลเพิ่ม 20,000 คูปอง

ของขวัญพิเศษ
ผู้เล่นที่ติดอันดับกิจกรรมจะได้รับของขวัญพิเศษ [ระยะเวลาใช้งาน 7 วัน]
รับรางวัล Skin Profile + Skin Chatframe [Fire Dragon]
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 4-5 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 6-15 รับรางวัล 3,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันดับ 1-5 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 1 รับรางวัล 20,000 คูปอง

รางวัลรวม 180,000 คูปอง
และรางวัล Skin Profile + Skin Chatframe


เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 8M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 5M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-5 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 6-15 ต้องมียอด Turnover 800K ขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 5M ขึ้นไป จะได้รับ 20,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 2M ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง
อันดับ 1-5 หากมียอด Turnover 800K ขึ้นไป จะได้รับ 3,000 คูปอง
อันดับ 1-15 หากมียอด Turnover 300K ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 คูปอง

(เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรมได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้