HIGH-LOW 3 App
ร่วมชิงรางวัลกว่า 101,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
27 มี.ค. 2567 (00.00น.) - 31 มี.ค. 2567 (23.59น.)

รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่น MLive, Takeme, Callplay ที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม 15 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
2. วันที่ 30 - 31 มี.ค. 2567 ผู้เล่นที่มีรอบการเล่นสะสมตั้งแต่ 150 รอบขึ้นไป
จำนวน 5 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเพิ่ม 5,000 คูปอง

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 9,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 7,000 คูปอง
อันดับ 4 - 5 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 6 - 15 รับรางวัล 3,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันดับ 1-5 จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

รางวัลรวม 101,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้)
ผู้เล่นติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไปขึ้นไปจึงจะได้รับรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2 ต้องมียอด Turnover 800K ขึ้นไปขึ้นไปจึงจะได้รับรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 3 ต้องมียอด Turnover 600k ขึ้นไปขึ้นไปจึงจะได้รับรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4 - 5 ต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไปขึ้นไปจึงจะได้รับรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 6 - 15 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไปขึ้นไปจึงจะได้รับรับรางวัล

เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 800K ขึ้นไปรับรางวัล 9,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 300k ขึ้นไปรับรางวัล 3,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-5 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไปรับรางวัล 1,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-15 ต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไปรับรางวัล 500 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 20K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 100 คูปอง

(เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรมได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้