6 เกมมัน ท้าผู้เล่นใหม่
ร่วมชิงรางวัลกว่า 125,000 คูปอง
และรางวัล Skin Profile
ระยะเวลากิจกรรม
7 มี.ค. 2567 (00.00น.) - 13 มี.ค. 2567 (23.59น.)
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เล่นใหม่ที่สมัคร IDX ตั้งแต่วันที่ 01 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นใหม่ที่มียอด Turnover รวมทุกเกมที่ร่วมรายการ มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 15 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ ผู้เล่นที่มียอด Turnover 2M ขึ้นไป รวมทุกเกมที่เข้าร่วมรายการ
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อับดับแรกจะได้รับรางวัลเพิ่ม 10,000 คูปอง

ของขวัญพิเศษ
ผู้เล่นที่ติดอันดับกิจกรรมจะได้รับของขวัญพิเศษ [ระยะเวลาใช้งาน 7 วัน]
รับรางวัล Skin Profile + Skin Chatframe [King of The world]
เกมที่ร่วมรายการรางวัลกิจกรรมผู้เล่นใหม่
อันดับ 1-15 รับรางวัล 5,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ
อันดับ 1-5 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัลรวม 125,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
อันดับ 1-15 อันดับต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 100K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง
(ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้