MLive
อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุด

87283915
ᶻᵉᵉᵈ:เต้าห...
51543318
🏅one🏅ดดเองง...
52698635
MVP🌷GIFT💙⁹⁵⁶⁷


อันดับ User ที่ได้คะแนนมากที่สุด

61144211
ชินจัง🐳
54107990
😑[KHUN]DEAR]😑
91078205
ปาท่oงโก๋
กดดูอันดับเพิ่มเติม

Super Car

วีเจที่ได้รับของขวัญกิจกรรมตามเงื่อนไข
และผู้เล่นที่ส่งของขวัญกิจกรรมตามเงื่อนไขจะได้รางวัล

ระยะเวลากิจกรรม

1 ธ.ค. 66 (22:01 น.) - 10 ธ.ค. 66 (22:00 น.)

รายละเอียดกิจกรรม
ของขวัญกิจกรรมลดราคาพิเศษเหลือ 5,000 คูปอง
คูปองที่วีเจได้จากของขวัญ 1,500 คูปอง

Super Car

วีเจที่ได้รับของขวัญกิจกรรมมากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ มากจะยิ่งได้รับรางวัลมากดังนี้

อันดับ 1 รางวัล (เงินสด) คิดจากรายได้ 12%
จากยอดส่งของขวัญกิจกรรมทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท

อันดับ 2 รางวัล (เงินสด) คิดจากรายได้ 7%
จากยอดส่งของขวัญกิจกรรมทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท

อันดับ 3 รางวัล (เงินสด) คิดจากรายได้ 4%
จากยอดส่งของขวัญกิจกรรมทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท

อันดับ 4 รางวัล (เงินสด) คิดจากรายได้ 3%
จากยอดส่งของขวัญกิจกรรมทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท

อันดับ 5 รางวัล (เงินสด) คิดจากรายได้ 2%
จากยอดส่งของขวัญกิจกรรมทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท

เงื่อนไข : วีเจที่ได้รับรางวัลจะต้องมีของขวัญสะสมอย่างน้อย 10 ชิ้นขึ้นไป

ตัวอย่าง
สมมุติมียอดการส่งของขวัญกิจกรรมรวม 500 ชิ้น
วีเจที่ได้รางวัลอันดับ 1 จะได้เงินสด 3,000 บาท
(คิดจากรายได้ 12% จากยอดส่งของขวัญกิจกรรมทั้งหมด )

ผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้วีเจมากที่สุด
จะได้รับรางวัล

อันดับ 1 ได้รับ 80,000 คูปอง
อันดับ 2 ได้รับ 40,000 คูปอง
อันดับ 3 ได้รับ 20,000 คูปอง

หมายเหตุ
- VJ ที่ทำภารกิจจะต้องเซฟภาพหรือวีดีโอขณะทำกิจกรรมผ่าน
App MCat และโพสต์บน Facebook ของตัวเองแบบสาธารณะใส่
ข้อความ #MCat และ IDX แล้วส่งลิงค์แจ้งทีมงานทาง
แฟนเพจ MCat ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ MCat ที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปีเท่านั้น
- User ranking ที่ส่งของขวัญขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะไม่นับคะแนนกิจกรรม ที่ได้รับของขวัญจากยูสที่ไม่มีการเติมเงิน
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสม 6 ชั่วโมงขึ้นไปในช่วงเวลากิจกรรม
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อน มีอันดับสูงกว่า
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลคูปองให้ภายใน 7-10 วันทำการหลังจบกิจกรรม
สามารถตรวจสอบรางวัลคูปองกิจกรรมได้ที่ My Diary
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ
ชั่วโมงไลฟ์ ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป
หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific :
winnine.com.au

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia