เติมครบปั๊บกดรับรางวัลไปเลย
เติมเงินสะสมครบตามที่กำหนด
สามารถกดรับรางวัลไปใช้ได้อย่างไม่เหมือนใคร
ระยะเวลากิจกรรม
นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ของเดือน
เช่น 1 – 31 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดกิจกรรม
1. ไอดีที่เติมคูปองตามจำนวนที่กำหนด
จะสามารถกดรับรางวัลได้ที่ปุ่มรับรางวัลในข่าวกิจกรรม
2. สามารถเติมสะสมได้ภายในระยะเวลากิจกรรม
3. สามารถรับรางวัลได้ขั้นละ 1 ครั้งกดรับโบนัสโปรโมชั่นรางวัลกิจกรรม

ยอดเติมคูปอง รางวัลโบนัส
30,000,000 คูปองขึ้นไป SKIN Profile 10 วัน
+
Chat frame 10 วัน
+
Session Effect 10 วัน
+
Profile Card 10 วัน
+
Cover Room 10 วัน
+
Vehicle 5 วัน
40,000,000 คูปองขึ้นไป SKIN Profile 20 วัน
+
Chat frame 20 วัน
+
Session Effect 20 วัน
+
Profile Card 20 วัน
+
Cover Room 20 วัน
+
Vehicle 10 วัน
50,000,000 คูปองขึ้นไป SKIN Profile 30 วัน
+
Chat frame 30 วัน
+
Session Effect 30 วัน
+
Profile Card 30 วัน
+
Cover Room 30 วัน
+
Vehicle 15 วัน
*สามารถรับรางวัลได้ขั้นละ 1 ครั้ง*

ตัวอย่าง SKIN รางวัล

เติมครบ 30,000,000 คูปอง
Blue Wings (โปรไฟล์)
Blue Wings Chatframe
Blue Wings Sassion
Blue Wings Card
Blue Wings Cover
Lightning Dragon (พาหนะ)


เติมครบ 40,000,000 คูปอง
Purple Wings (โปรไฟล์)
Purple Wings Chatframe
Purple Wings Sassion
Purple Wings Card
Purple Wings Cover
Gold Airplane (พาหนะ)


เติมครบ 50,000,000 คูปอง
Black Wings (โปรไฟล์)
Black Wings Chatframe
Black Wings Sassion
Black Wings Card
Black Wings Cover
Golden Dragon 2024 (พาหนะ)

หมายเหตุ
- สามารถเข้าร่วมได้ทุกไอดี
- เมื่อเติมเสร็จแล้วจะต้องทำการกดรับรางวัลที่หน้าเว็บไซต์
- สามารถกดรับสกินได้ถึงวันที่ 2 ต้นเดือน ไม่เกิน เวลา 22:00น.
หากไม่กดรับภายในเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที
หรือจนกว่ารางวัลจะหมด
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเติมเงินผ่านช่องทาง Goldman
และแลกเปลี่ยน THC เป็นคูปองจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
- ไม่สามารถรับสิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์
หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหากเกิดปัญหา
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.