6 เกมฮิต เล่นเยอะปั่นแตกแจกล้าน
ร่วมชิงรางวัลกว่า 1,000,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
25 ก.ย. 2566 (00.00น.) - 30 ก.ย. 2566 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. สำหรับผู้เล่นที่มียอดแตกใหญ่มากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 10 อันดับแรก จะได้รับรางวัลคูปอง
2. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นอันดับที่ 1-10 ที่มียอดแตกทุกๆ 2,500,000 คูปอง ขึ้นไป
จะได้รับครั้งละ 10,000 คูปอง รับสูงสุดไอดีละ 50,000 คูปอง ภายในระยะเวลากิจกรรม จะได้รับรางวัล

เกมที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ขั้นที่ 1 ยอดแตก 2,100,000 ขึ้นไป รับรางวัล 50,000 คูปอง
ขั้นที่ 2 ยอดแตก 1,600,000-2,099,999 รับรางวัล 20,000 คูปอง
ขั้นที่ 3 ยอดแตก 1,000,000-1,599,999 รับรางวัล 10,000 คูปอง
ขั้นที่ 4 ยอดแตก 300,000-999,999 รับรางวัล 5,000 คูปอง

** ยอดแตกแต่ละขั้น จะได้รับรางวัลต่างกันไป ตามที่เงื่อนไขกิจกรรม กำหนดไว้ **
(1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ขั้นเดียวเท่านั้น)

รางวัลพิเศษ
รับรางวัลสูงสุดไอดีละ 50,000 คูปอง
รางวัลรวม 1,000,000 คูปอง

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ
ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ
สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้