3 เกมวีเจ
ร่วมชิงรางวัล กว่า 135,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
20 ก.ย. 2566 (00.00น.) - 25 ก.ย. 2566 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.วีเจที่มียอด Turnover รวมทุกเกมที่ร่วมกิจกรรม มากที่สุด
ในระยะเวลากิจกรรม 20 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2.รางวัลพิเศษ วีเจที่มียอด Turnover รวมทุกเกมที่ร่วมกิจกรรม 15M ขึ้นไป
ภายในระยะเวลากิจกรรม จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพิ่ม 10,000 คูปอง

(เงื่อนไขรางวัลพิเศษ : ขอสงวนสิทธิ์ จำกัด 1 ท่านแรกเท่านั้น)
เกมที่ร่วมกิจกรรมรางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 4-10 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 11-20 รับรางวัล 2,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 135,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
อันดับ 1 วีเจต้องมียอด Turnover 7M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 วีเจต้องมียอด Turnover 5M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 วีเจต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-20 วีเจต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
วีเจที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 5M ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 20,000 คูปอง
วีเจที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 10,000 คูปอง
วีเจที่ติดอันดับ 1-10 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 5,000 คูปอง
วีเจที่ติดอันดับ 1-20 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 2,000 คูปอง
(วีเจที่ไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

หากวีเจแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 500K ขึ้นไป
จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้