อันดับ วีเจ ที่มียอด Unlock สูงสุด

81437885
ⓃⒽⒸ𝓝𝔂𝓪𝓲𝓲💕
56671038
[69]Alice💃🏼
59414165
2สาวโดนรุม

กดดูอันดับเพิ่มเติม


OpenFans “7 DAYS FOR YOU”
กิจกรรมสำหรับ VJ ที่ขยันอัพคลิป อัพคลิปทุกวันก็รับรางวัลไปเลย

ระยะเวลากิจกรรม
15 กันยายน (10.00น.) - 24 กันยายน 2566 (23.59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม
1. VJ อัพคลิปขั้นต่ำ 1 คลิปต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ภายในระยะเวลากิจกรรม
(สามารถอัพมากกว่า 1 คลิปต่อวัน เพื่อแข่งคะแนนปลดล็อค แต่จะนับเป็น 1 วันเท่านั้น)
2. คลิปที่จะถูกนับในเวลากิจกรรมจะต้องเป็นคลิปใหม่เท่านั้น
การนับคลิปเก่ามารีรันจะไม่ถูกนับคะแนน
3. สำหรับ VJ 10 คนแรกที่มียอด Unlock สูงที่สุดจากวีดีโอที่อัพในเวลากิจกรรมทั้งหมด
ในช่วงเวลากิจกรรม (หากเป็นคลิปรีรันจะไม่ถูกนับคะแนน)
4. วีเจจะต้องทำเงื่อนไขกิจกรรมผ่านจึงมีสิทธิ์รับรางวัล

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 ได้รับรางวัล 8,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับรางวัล 5,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับรางวัล 4,000 บาท
อันดับ 4 ได้รับรางวัล 3,000 บาท
อันดับ 5 ได้รับรางวัล 2,000 บาท
อันดับ 6 ได้รับรางวัล 1,500 บาท
อันดับ 7 ได้รับรางวัล 1,000 บาท
อันดับ 8 ได้รับรางวัล 800 บาท
อันดับ 9 ได้รับรางวัล 500 บาท
อันดับ 10 ได้รับรางวัล 300 บาท


หมายเหตุ: จะต้องมีการปลดล็อคคลิปที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4,000 ครั้งขึ้นไป
หากยอดการปลดล็อคคลิปไม่ครบเงื่อนไขวีเจจะไม่ได้รับรางวัลหมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีเจ Global เท่านั้น
- VJที่ทำกิจกรรมไม่ครบตามเงื่อนไข จะไม่ได้รับรางวัล
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้ภายใน 7-10 วันทำการหลังจบกิจกรรม
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์นับคะแนนกิจกรรมจากยูสที่เติมเงิน 100 บาทขึ้นไป
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามและแจ้งปัญหาได้ที่ @openfans
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia