GEM SWORD
ร่วมชิงรางวัลกว่า 500,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
1 ก.ย. 2566 (00.00น.) - 6 ก.ย. 2566 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่มียอดแตก 100,000 คูปอง ขึ้นไป
สะสมมากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 20 อันดับแรก
จะได้รับรางวัลเพิ่ม 10,000 คูปอง

เงื่อนไข กิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ขั้นที่ 5 ยอด Turnover 900K รับรางวัล 10,000 คูปอง
ขั้นที่ 4 ยอด Turnover 500K รับรางวัล 5,000 คูปอง
ขั้นที่ 3 ยอด Turnover 200K รับรางวัล 3,000 คูปอง
ขั้นที่ 2 ยอด Turnover 50K รับรางวัล 800 คูปอง
ขั้นที่ 1 ยอด Turnover 20K รับรางวัล 200 คูปอง
(1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ขั้น เท่านั้น)

รางวัลพิเศษ 200,000 คูปอง

รางวัลรวม 500,000 คูปอง


หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้