แนะนำฟังก์ชั่นใหม่ Sound Effect

ไลฟ์แล้วไม่รู้จะเปิดเพลงอะไร ! หรือมีโมเมนต์
แต่ขาดเสียงตบมุกต้องลองเลย ฟังก์ชั่นใหม่ Sound Effect

วิธีใช้งาน

1. แตะเมนู ^ จะแสดงรายการทั้งหมด2. แตะที่ ‘Sound’ จะแสดงรายการเสียงมาด้านซ้ายของจอ3. แตะ 1 ครั้งเล่นเสียงที่เลือก แตะอีกครั้งจะเป็นการหยุดเสียง

ยังไม่เล่นเสียง เล่นเสียง


**แนะนำให้เปิดระดับเสียง Sound Effect 10 - 15%
กรณีระดับเสียงสูงกว่าที่แนะนำอาจจะทำให้รบกวนเสียงพูดของวีเจได้ค่ะ


หากพบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ Inbox Page MLiveFanClub

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.