MOLE HIT
แจกรางวัลรวม 640,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
25 ส.ค. 2566 (00.00น.) - 30 ส.ค. 2566 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรก
จะมีสิทธิได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
รับรางวัล 100,000 คูปอง
รางวัลรวม 640,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 10M คูปองขึ้นไป ถึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 6M คูปองขึ้นไป ถึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 4M คูปองขึ้นไป ถึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 2M คูปองขึ้นไป ถึงจะได้รับรางวัล

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 6M ขึ้นไป จะได้รับ 80,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 4M ขึ้นไป จะได้รับ 30,000 คูปอง
อันดับ 1-10 หากมียอด Turnover 2M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 1-30 หากมียอด Turnover 1M ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรางวัลรองไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 100K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับแต่ทำเงื่อนไข
กิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถ
รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)


หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้