FishSaga Live ยิงแรงแตกเข้าห้องล็อก
ร่วมชิงรางวัลกว่า 1,450,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
17 ส.ค. 2566 (00.00น.) - 22 ส.ค. 2566 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ สำหรับยูสเซอร์ ที่มียอด Turnover 5M หลังจากจบกิจกรรม จะได้รับสิทธิ์รับคูปองคืน
จากการเข้าห้องล็อกได้ 1 ครั้ง จำนวน 30 ไอดี
** ภายในวันที่ 23-29 ส.ค. (หลังจบกิจกรรม) โดยยูสเซอร์ สามารถเข้าไปดูที่ห้องล็อก
ห้องใดก็ได้ หลังจากดูเสร็จให้มากดรับที่ปุ่มด้านล่าง
โดยระบบจะทำการคืนคูปองให้ตามราคา ที่ยูสเซอร์เข้าดูห้องล็อกนั้นๆ
(การคืนคูปอง จะอิงจากห้องที่เข้าดู ราคาสูงสุด ไม่เกิน 13,000 คูปอง) **


(สามารถรับได้หลังจากจบกิจกรรม และต้องเข้าห้องล็อกก่อน เท่านั้น)

3. วีเจ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต่อเมื่อยูสเซอร์ อันดับที่ 1-10 กรอก Lucky Code
และ “ผ่านเงื่อนไขกิจกรรมหลัก” ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 10 อันดับแรก
(วีเจไม่สามารถกรอกโค้ดของตัวเอง แต่สามารถกรอกโค้ดวีเจท่านอื่นได้)
**หากยูสเซอร์แต่ละอันดับ ทำเงื่อนไขกิจกรรม
ครบตามที่กำหนดแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลง Lucky Code วีเจ
ทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์รางวัลวีเจทันที วีเจจะไม่ได้รางวัลในกิจกรรมนั้น**
(เล่นเกม FishSaga Live จากห้องวีเจ เท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม (ยูสเซอร์)
อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 6,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันดับ 1 – 30 ได้รับสิทธิ์เข้าห้องล็อก ฟรี 1 ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 13,000 คูปอง)
รางวัลกิจกรรม (วีเจ)
อันดับ 1 – 10 รับรางวัล 50,000 คูปอง
รางวัลรวม 1,450,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 14M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 600K ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 10M ขึ้นไป จะได้รับ 100,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 2M ขึ้นไป จะได้รับ 20,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 600K ขึ้นไป จะได้รับ 6,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 350K ขึ้นไป จะได้รับ 4,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด แต่มียอด Turnover
ครบ 200K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 2,000 คูปอง

เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม
ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้ ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้