Open Coin
ของขวัญใหม่สุดปัง Win-win ทั้งยูสและวีเจ


Open Coin
20,000 คูปอง

รายละเอียด
1. วีเจได้รับของขวัญ OpenCoin จะได้รับ 1 MDoll
2. User ที่ส่งของขวัญ OpenCoin จะได้รับ 9,000 Coin
หมายเหตุ Coin สามารถใช้งานได้ที่ www.openfans.la
ไม่ว่าจะซื้อคลิป Openfans หรือเล่น Luckygame ก็นำไปใช้งานได้แบบคุ้มๆ
หมายเหตุ Mdoll ที่ได้รับจะถูกนับให้ในคะแนนกิจกรรมตามปกติ
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia