Fish saga
ร่วมชิงรางวัลกว่า 4,060,000 คูปอง 35 Winwin Coin และรางวัลสำหรับวีเจ 3,000 บาท
ระยะเวลากิจกรรม
26 ก.ค. 2566 (00.00น.) - 31 ก.ค. 2566 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ ผู้เล่น ที่มียอด Turnover 180M ภายในระยะเวลากิจกรรมอันดับแรก
จะได้รับรางวัล 1,000,000 คูปอง

3.รางวัลพิเศษสำหรับวีเจ ที่มียูสเซอร์กรอกโค๊ดและหลังจบกิจกรรมยูสเซอร์
ติดอันดับ 1-3 โดยมียอด Turnover 100M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 บาท
หากมีการเปลี่ยนโค๊ดระหว่างช่วงกิจกรรม
จะมอบรางวัลให้กับวีเจที่เป็นเจ้าของโค๊ดล่าสุดที่อยุ่ในช่วงกิจกรรมเท่านั้น
(วีเจต้องติดต่อขอรับรางวัลได้ทาง LINE : @luckygames หลังจบกิจกรรม ภายใน 5วันทำการ
หากไมติดต่อรับในเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)

รางวัลกิจกรรม (ยูสเซอร์)
อันดับ 1 รับรางวัล 1,000,000 คูปอง และ 20 Winwin Coin
อันดับ 2 รับรางวัล 500,000 คูปอง และ 10 Winwin Coin
อันดับ 3 รับรางวัล 200,000 คูปอง และ 5 Winwin Coin
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 40,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ 1,000,000 คูปอง
รางวัลพิเศษสำหรับวีเจอันดับ 1-3 รวม 3,000 บาท
รางวัลรวม
4,060,000 คูปอง 35 Winwin Coin และรางวัลสำหรับวีเจ 3,000 บาท
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 100M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 40M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 40M ขึ้นไป จะได้รับ 500,000 คูปอง และ 10 Winwin Coin
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 20M ขึ้นไป จะได้รับ 80,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 10M ขึ้นไป จะได้รับ 40,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 5M ขึ้นไป จะได้รับ 20,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 1M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)


หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้