Demon Slayer Slot
ร่วมชิงรางวัลกว่า 640,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
14 ก.ค. 2566 (00.00น.) - 19 ก.ค. 2566 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่มียอด Turnover 3M
จำนวน 1 อันดับแรก จะได้รับรางวัล 40,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไข ดังนี้)
ระดับปราณเพลิง ยอด Turnover 1.5M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
ระดับปราณวารี ยอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 8,000 คูปอง
ระดับปราณอัศนี ยอด Turnover 150K ขึ้นไป รับรางวัล 1,000 คูปอง
ระดับปราณสัตว์ป่า ยอด Turnover 30K ขึ้นไป รับรางวัล 500 คูปอง

** ยอด Turnover แต่ละระดับ จะได้รับรางวัลตามที่เงื่อนไขกิจกรรม กำหนดไว้ **
(1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ระดับ เท่านั้น)

รางวัลพิเศษ
40,000 คูปอง

รางวัลรวม 640,000 คูปอง

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้