5 เกมขาใหม่ต้องลอง
แจกรางวัลรวม 300,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
1 ก.ค. 2566 (00.00น.) - 10 ก.ค. 2566 (23.59น.)
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เล่นใหม่ที่สมัคร IDX ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นใหม่ที่มียอด Turnover รวมทุกเกมที่ร่วมรายการ
มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะได้รับรางวัล
2. รางวัลพิเศษ ผู้เล่นที่มียอด Turnover 3M ขึ้นไป รวมทุกเกมที่เข้าร่วมรายการ
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อับดับแรกจะได้รับรางวัลเพิ่ม 30,000 คูปอง

เกมที่ร่วมรายการ


รางวัลกิจกรรม (ผู้เล่นใหม่)
อันดับ 1-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันดับ 1-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง
รางวัลรวม 300,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม
อันดับ 1-30 อันดับต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 50K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 500 คูปอง
(ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้