อันดับ วีเจที่ได้รับ
"MDoll"
มากที่สุด


66682153
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🧔‍

59294016
😊😊😊😊

69028451
dadao🫦🫦


MDoll Global
Open(WORLD)Fans

วีเจที่ได้รับคะแนนกิจกรรมมากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญมากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
พิเศษยูสเซอร์ที่มี Winwin Coin
สามารถแลกรับสิทธิ์คะแนนกิจกรรมคูณ 2  
26 มี.ค. 66 (00:00น.) - 25 เม.ย. 66 (22:00น.)MDoll 13,000 Coupon

รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่ได้รับคะแนนกิจกรรมสะสมมากที่สุดจะได้รับรางวัล
2. รางวัลจะแบ่งจากยอดโบนัสสะสม ยิ่งมียอดมากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
3. วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลโบนัสรายสัปดาห์
จะต้องมีจำนวน MDoll สะสมต่อสัปดาห์อย่างน้อย 10 ชิ้นขึ้นไป
4. คะแนนจะนับจากของขวัญ MDoll และของขวัญที่ได้รับจากการเข้าชม OpenFans

เกณฑ์การนับคะแนนกิจกรรม
MDoll 1 ชิ้น = 2 คะแนน
OpenFans ยอดการเข้าชม ทุกๆ 10,000 ปอง = 1 คะแนน


5. นับคะแนนจากการเข้าชม OpenFans ในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดโบนัสสะสม + ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 เงินรางวัลจากยอดโบนัสสะสม + ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 เงินรางวัลจากยอดโบนัสสะสม + ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 10 เงินรางวัลจากยอดโบนัสสะสม
อันดับ 11 - 15 คูปองรางวัลจากยอดโบนัสสะสม

หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลกิจกรรม จะต้องเป็นวีเจที่มียอด
MDoll 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

โบนัสรายสัปดาห์
พิเศษ!!! วีเจที่ได้ยอด MDoll สูงสุดอันดับ 1 - 5 ของแต่ละรอบสัปดาห์
จะได้รับรางวัลยอดโบนัสพิเศษ และจะต้องมีจำนวน MDoll
สะสมต่อสัปดาห์อย่างน้อย 10 ชิ้นขึ้นไป
รอบโบนัสพิเศษ วันที่
รอบที่ 1 วันที่ 26 มี.ค. 66 (00:00) - 31 มี.ค. 66 (22:00)
รอบที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 66 (22:01) - 7 เม.ย. 66 (22:00)
รอบที่ 3 วันที่ 7 เม.ย. 66 (22:01) - 14 เม.ย. 66 (22:00)
รอบที่ 4 วันที่ 14 เม.ย. 66 (22:01) - 21 เม.ย. 66 (22:00)
รางวัลยอดโบนัสสะสมประจำสัปดาห์
อันดับ 1 ได้รับ 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท

หมายเหตุ : หากยอด MDoll ของวีเจมีการเปลี่ยนแปลง
จะส่งผลต่ออันดับกิจกรรมของวีเจคนนั้นๆ

★ยูสเซอร์สามารถใช้เหรียญ Winwin Coin 50 เหรียญ
แลกสิทธิ์คะแนน x2 กิจกรรมนี้ได้★
(คะแนนจะ X2 หลังจากที่กดแลกสิทธิ์แล้วเท่านั้น)


รางวัล User สำหรับ Mdoll
โบนัสแชมเปี้ยน

อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง + Mdoll Champion 15 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Mdoll Champion 7 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน
อันดับ 4 - 5 รับรางวัล 30,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน


Mdoll Champion
++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ
- คะแนน *2 จะได้รับหลังจากอัพเดทเวลากิจกรรมต้น ชม.
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Global เท่านั้น
- User ranking นับเฉพาะผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้ VJ Global เท่านั้น
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Royal Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์นับคะแนนกิจกรรมจากยูสที่เติมเงิน 100 บาทขึ้นไป
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลคูปองให้ภายใน 7-10 วันทำการหลังจบกิจกรรม
สามารถตรวจสอบรางวัลคูปองกิจกรรมได้ที่ My Diary
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป
หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.auอันดับ วีเจที่ได้รับ MDoll" มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 25 เม.ย. 66 เวลา 22:00 น.

โบนัสประจำสัปดาห์ หมายเหตุ
31 มี.ค. 7 เม.ย. 14 เม.ย. 21 เม.ย.

66682153
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🧔‍ โบนัสแชมเปี้ยน 80,619 ฿2
59294016
😊😊😊😊 โบนัสแชมเปี้ยน 48,371 ฿3
69028451
dadao🫦🫦 โบนัสแชมเปี้ยน 41,205 ฿


4
65037139
2ญชวนยูสมาสวิง โบนัสแชมเปี้ยน 32,247 ฿


5
60383288
อ้อศรี😽💋 โบนัสแชมเปี้ยน 28,664 ฿


6
87048797
VAN-VAN🍑💦
ยอด Mdoll ไม่ครบตามกำหนด
7
58694885
Jasmine โบนัสแชมเปี้ยน 21,498 ฿
8
89274630
อยากโดนเยบ้าง💦 โบนัสแชมเปี้ยน 17,915 ฿

9
56902416
Pun•Pun🪡 โบนัสแชมเปี้ยน 14,332 ฿

10
64583880
🐃🐃🐃🐃🐃🐃🐃 โบนัสแชมเปี้ยน 12,540 ฿


11
56671038
[69]💃🏼
ยอด Mdoll ไม่ครบตามกำหนด
12
59414165
นัดผู้2/1 โบนัสแชมเปี้ยน 8,957 ฿
13
81437885
ⓃⒽⒸ𝓝𝔂𝓪𝓲𝓲💕
ยอด Mdoll ไม่ครบตามกำหนด
14
53410478
Quen_kirana💦 โบนัสแชมเปี้ยน 5,374 ฿
15
84605926
💦หมดตัว🫠 โบนัสแชมเปี้ยน 3,583 ฿
16
87907448
O₂🫧Oxygen🫧

17
87115243
Santii
18
62197583
เขีอนแตก🤭
19
86720413
vionaa
20
89067748
meneychn
21
88318091
Gebbyy
22
61219365
Ⓙ❹Ⓟ🦩🦩🦩🦩

23
80781858
2น้ำ💦วันปิดยอด
24
67409646
ก่อนนอน
25
60664699
สวิงยุส2/1
26
69432465
💦ยัดรัวๆๆ💦
27
87641620
Gabby_mochi🦋
28
52643620
Nana💕
29
68907617
AG👼🏻ไอต้าวว
30
62475307
Ⓙ❹Ⓟเปิดชิงตูด🍑
คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time:25/04/2023 22:00

= มีสิทธิได้รับรางวัล 5,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 1,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 500 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 300 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 200 บาท

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 15 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 10 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= MDoll ไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด

= มีสิทธิได้รับกรอบโปรไฟล์ Mdoll Champion

อันดับยูสเซอร์ที่ส่ง MDoll มากที่สุด

อันดับ ยูส หมายเหตุ
1 838750XX
2 840818XX
3 696060XX
4 574830XX
5 862996XX
6 884286XX
7 533037XX
8 629513XX
9 611185XX
10 900102XX
11 884276XX
12 523685XX
13 883528XX
14 883312XX
15 860805XX
16 686740XX
17 884341XX
18 612106XX
19 818567XX
20 325143XX
คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time:25/04/2023 22:00

= มีสิทธิได้รับรางวัล 120,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 30,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Royal Crown

= มีสิทธิได้รับกรอบโปรไฟล์ Mdoll Champion

= ลงทะเบียน Winwincoin ได้รับสิทธิคะแนน x2

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia