น้ำเต้า ปู ปลา เต๋าสัตว์พาเฮ็ง
ร่วมชิงรางวัลกว่า 166,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
25 มี.ค. 2566 (00.00น.) - 30 มี.ค. 2566 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ ผู้เล่นที่มียอด Turnover 3M ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 1 อันดับแรก จะได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

เงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เล่นทำการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
เพื่อหวังผลประโยชน์
ทางทีมงานจะขอตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของไอดีนั้น
จากทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
(ขอสงวนสิทธิ์การตัดสิทธิ์รับรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 8,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 4,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 2,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
50,000 คูปอง

รางวัลรวม 166,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 600K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไป
รับรางวัล 10,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป
รับรางวัล 4,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไป
รับรางวัล 2,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 10K ขึ้นไป
รับรางวัล 900 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 5K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 300 คูปอง

(ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)

(เงื่อนไข : ในส่วนของช่อง (ปลา กุ้ง น้ำเต้า เสือ ปู ไก่)
ขอสงวนสิทธิ์ในการลงเดิมพันได้มากสุด 3 ช่อง/รอบ หากลงเดิมพันเกิน 3 ช่อง/รอบ
จะไม่นับยอดการเดิมพัน)


หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ
ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
-อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- หากพบผู้เล่นมีการปั้มยอด Turnover
หรือ ทำการปั้มเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหวังผลประโยชน์
จะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล ของไอดีนั้นทุกกิจกรรมของทาง Lucky Games
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้