ประกาศ
แจ้งเปลี่ยนเวลาการรับรางวัลเกมฟรี
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

เกมฟรีที่ร่วมรายการ ทั้ง 5 เกม

รางวัลรายวัน / รางวัลรายสัปดาห์ / รายวันรายเดือน
จะเปลี่ยนเวลาการแจกรางวัลทั้งหมดเป็น 00.01 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ LINE : : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia