Winwin Coin
แลกรับของรางวัลสุด Cool!!

สิทธิพิเศษสำหรับยูสเซอร์และวีเจที่ถือเหรียญ Winwin Coin
สามารถแลกไอเทมสุดปัง ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 10 Winwin Coin เท่านั้น
ทีมงานไม่อยากให้ทุกท่านพลาดของรางวัลเด็ดๆ
ที่คัดสรรมาให้เป็นพิเศษ ไม่แลกไม่ได้แล้ว!!!
ระยะเวลากิจกรรม
12 ก.ย. 65 (18:00น.) – 18 ก.ย. 65 (22:00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. สำหรับผู้ใช้งานที่มีเหรียญ Winwin Coin
และทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. ใช้เหรียญแลกรางวัลมูลค่าดังนี้

Items จำนวน WinwinCoin

Profile
Iris (3 วัน) 10 Winwin Coin

Profile
Red Crystal (3 วัน) 10 Winwin Coin

Vehicle
Helicopter (3 วัน) 20 Winwin Coin

Vehicle
KingL (3 วัน) 40 Winwin Coin

3. ผู้ใช้งานไม่สามารถกดแลกรางวัลชิ้นเดิมซ้ำได้
4. รางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 20 สิทธิ์เท่านั้น

วิธีโอนเหรียญ Winwin Coin
>>คลิกที่นี่<<

เหรียญ Winwin Coin คืออะไร?
เช็คดูรายละเอียดเพิ่มเติม
>>คลิกที่นี่<<
หมายเหตุ
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.