Half Pirate king หน้าไลฟ์ หนูอยากโยก
แจกรางวัลรวม 750,000 คูปอง และ 10 Winwin Coin
ระยะเวลากิจกรรม
2 ก.ย. 2565 (00.00น.) – 7 ก.ย. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ ผู้เล่น ที่มียอด Turnover 15M
ภายในระยะเวลากิจกรรม 2 อันดับแรก จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง และ 10 Winwin Coin
อันดับ 2 รับรางวัล 70,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
100,000 คูปอง

รางวัลรวม 750,000 คูปอง
และ 10 Winwin Coin


เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้วีเจ ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 12M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 6M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 6M ขึ้นไป จะได้รับ 70,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 2M ขึ้นไป จะได้รับ 20,000 คูปอง
อันดับ 1-10 หากมียอด Turnover 1M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 1-30 หากมียอด Turnover 500K ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง,

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 100K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 2,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)


(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

Lucky Jackpot ได้เวลาสนุกแล้วซิ โอ๋กันน้า คว้า 5 ล้านคูปอง

กิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้