Punpae หมุนเพลินไม่สะดุด
ร่วมชิงรางวัล กว่า 395,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
16 ส.ค. 2565 (00.00น.) – 21 ส.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล
2. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่มียอด Turnover 3M
จะได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
(จำกัด 2 อับดับแรกเท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 60,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 3,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
2 อับดับแรก รับรางวัล 100,000 คูปอง

รางวัลรวม 395,000 คูปอง
เงื่อนไข กิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป
รางวัลพิเศษ ผู้เล่นต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป

เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 30,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไป รับรางวัล 5,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป รับรางวัล 3,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 ต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไป รับรางวัล 1,000 คูปอง
(ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 10K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 200 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)

(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

Lucky Jackpot ได้เวลาสนุกแล้วซิ โอ๋กันน้า คว้า 5 ล้านคูปองกิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล
จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296

หมายเหตุ
- กิจกรรม เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ และ
กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้