Slot Machine Live ปั่นห้องหนูแตกแล้ว
ร่วมชิงรางวัลกว่า 1,650,000 คูปอง และ 20 Winwin Coin
ระยะเวลากิจกรรม
13 ส.ค. 2565 (00.00น.) – 18 ส.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่มียอด Turnover ของยูสเซอร์รวม
ในเกม Slot Machine หน้าห้องไลฟ์ มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก
จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

3. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่มียอด Turnover 25M ขึ้นไป
ภายในระยะเวลากิจกรรมจำนวน 1 อันดับแรก
จะได้รับรางวัลเพิ่ม 100,000 คูปอง

(เล่นเกม Slot Machine ในห้องไลฟ์วีเจ เท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม (วีเจ)
อันดับที่ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 60,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 8,000 คูปอง
รางวัลกิจกรรม (ยูสเซอร์)
อันดับที่ 1 รับรางวัล 180,000 คูปอง และ 10 Winwin Coin
อันดับที่ 2 รับรางวัล 120,000 คูปอง และ 6 Winwin Coin
อันดับที่ 3 รับรางวัล 80,000 คูปอง และ 4 Winwin Coin
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 20,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ (ยูสเซอร์)
100,000 คูปอง

รางวัลรวม 1,650,000 คูปอง
และ 20 Winwin Coin

เงื่อนไขกิจกรรม (วีเจ)
(วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้)
วีเจที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover ของยูสเซอร์รวม 15M ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover ของยูสเซอร์รวม 10M ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover ของยูสเซอร์รวม 1.7M ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover ของยูสเซอร์รวม 800K ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรมสำรอง (วีเจ)
(วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้)
วีเจที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover ของยูสเซอร์รวม 10M ขึ้นไป
รับรางวัล 80,000 คูปอง

วีเจที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover ของยูสเซอร์รวม 1.7M ขึ้นไป
รับรางวัล 10,000 คูปอง

วีเจที่ติดอันดับ 1-10 ต้องมียอด Turnover ของยูสเซอร์รวม 800K ขึ้นไป
รับรางวัล 8,000 คูปอง

วีเจที่ติดอันดับ 1-30 ต้องมียอด Turnover ของยูสเซอร์รวม 600K ขึ้นไป
รับรางวัล 5,000 คูปอง

**แรงค์กิจกรรมจะนับจากยอด Turnover ของยูสเซอร์รวมทั้งหมด**
(วีเจไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
เงื่อนไขกิจกรรม (ยูสเซอร์)
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไข ดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรมสำรอง (ยูสเซอร์)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไป
รับรางวัล 120,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
รับรางวัล 40,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
รับรางวัล 20,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 800K ขึ้นไป
รับรางวัล 10,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขสำรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 400K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับแต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม
ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot
สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ และ กิจกรรม Lucky Jackpot
ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

Lucky Jackpot ได้เวลาสนุกแล้วซิ โอ๋กันน้า คว้า 5 ล้านคูปองกิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล
จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ
ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ
สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้