Happy Farm ยิงมัน เก็บไข่ทอง
ร่วมชิงรางวัลกว่า 365,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
13 ส.ค. 2565 (00.00น.) – 18 ส.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่น ที่มียอด Turnover มากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่มียอดการเล่น 50,000 คูปอง ขึ้นไป จำนวน 2 ครั้ง
จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง
(จำกัด 10 อับดับแรกเท่านั้น)

3. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เล่นที่มียอด Turnover 1M ภายในระยะเวลกิจกรรม
จำนวน 3 อันดับแรก จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 7,000 คูปอง
อันดับ 4-10 รับรางวัล 3,000 คูปอง
อันดับ 11-30 รับรางวัล 1,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ
อันดับ 1-10 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 1-3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
รางวัลรวม 365,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 350K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 250K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 150K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 250K ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 150K ขึ้นไป รับรางวัล 5,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไป รับรางวัล 3,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 10K ขึ้นไป รับรางวัล 1,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 3K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 300 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)

(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

Lucky Jackpot ได้เวลาสนุกแล้วซิ โอ๋กันน้า คว้า 5 ล้านคูปองกิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล
จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้