Buffalo gold ปั่นแรง แตกมันส์ ต้อนรับหน้าฝน
ร่วมชิงรางวัล กว่า 500,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
12 ส.ค. 2565 (00.00น.) – 17 ส.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่มียูสเซอร์ กรอก Lucky Code 7 คน ขึ้นไป
จะได้รับ รางวัล 10,000 คูปอง
(จำกัด 10 อันดับแรกเท่านั้น)

(วีเจไม่สามารถกรอก Lucky code ของตนเองได้
แต่สามารถกรอก Lucky code ของวีเจท่านอื่นได้
หาก กรอก Lucky code ของตนเองทีมงานจะไม่นับยอด )

รายละเอียดกิจกรรม ยูสเซอร์
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ ผู้เล่นที่มียอด Turnover 5M จะมีสิทธิได้รับรางวัล
(จำกัด 1 อันดับแรกเท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม วีเจ
อันดับที่ 1 – 10 รับรางวัล 10,000 คูปอง

เรางวัลกิจกรรม ยูสเซอร์
อันดับที่ 1 รับรางวัล 70,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ ยูสเซอร์
อันแรก รับรางวัล 100,000 คูปอง

รางวัลรวม 500,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม วีเจ
วีเจที่ติดอันดับ 1 – 10 จะต้องมียูสเซอร์ที่กรอก Lucky Code 7 คนขึ้นไป
(ยูสเซอร์จะต้องมียอด Turnover 50K ขึ้นไป ถึงจะนับ เป็น 1 คน)

เงื่อนไขกิจกรรมสำรอง วีเจ
หากวีเจ ทำเงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด แต่มี ยูสเซอร์กรอก Lucky Code 3 คน ขึ้นไป
และ มียอด Turnover ของยูสเซอร์ ครบตามที่กำหนด จะได้รับรางวัล 4,000 คูปอง

เงื่อนไข กิจกรรม ยูสเซอร์
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไป

เงื่อนไข กิจกรรมสำรอง ยูสเซอร์
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 40,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 10,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไป รับรางวัล 5,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป รับรางวัล 2,000 คูปอง

(ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 20K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)

(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

LUCKY JACKPOT วิ่งสู้ฟัดมาราธอน 5 ล้านคูปอง


กิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296


หมายเหตุ
- กิจกรรม เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ และ
กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้