4 เกมเด็ด วีเจเจ๋งแจ๋ว
ร่วมชิงรางวัล กว่า 660,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
12 สิงหาคม 2565 (18.00 น.) – 17 สิงหาคม 2565 (23.59 น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม ที่ร่วมกิจกรรมมากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม
20 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2.รางวัลพิเศษ หากวีเจทำยอด Turnover วันละ 3M ครบจำนวนทั้ง 4 วัน
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 50,000 คูปองต่อท่าน
(เฉพาะ3อันดับแรกเท่านั้น)

เกมที่ร่วมรายการ


รางวัล กิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2-3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 11-20 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ
อันดับที่ 1-3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
รางวัลรวม 660,000 คูปอง
เงื่อนไข กิจกรรม
(วีเจ ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
วีเจที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 6M ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 4M ขึ้นไป
วีเจที่ติดอันดับ 11-20 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
วีเจที่ติดอันดับ 1 หากมียอด Turnover 6M ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 50,000 คูปอง
วีเจที่ติดอันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 4M ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 30,000 คูปอง
วีเจที่ติดอันดับ 1-10 หากมียอด Turnover 2M ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 10,000 คูปอง
วีเจที่ติดอันดับ 1-20 หากมียอด Turnover 1M ขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

(วีเจที่ไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

หากวีเจแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 500K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

LUCKY JACKPOT วิ่งสู้ฟัดมาราธอน 5 ล้านคูปอง

กิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล
จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296

หมายเหตุ
- กิจกรรม เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ และ
กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้