Bubble Bomb คอมโบคู่ใจ ไปด้วยกัน
ร่วมชิงรางวัลกว่า 1,000 บาท และ 120,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
11 ส.ค. 2565 (09:00น.) – 22 ส.ค. 2565 (08:59น.)
รายละเอียดกิจกรรมวีเจ และยูสเซอร์ จะต้องทำคะแนนต่อรอบสูงสุด รวมกันในเกม Bubble Bomb มากที่สุด
โดยคะแนนการจัดอันดับจะใช้คะแนน วีเจ 100% + คะแนนยูส 50%
นำมารวมกันให้ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด วีเจจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

** ผู้เล่นหรือวีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องติดต่อขอรับรางวัล
ภายใน 5 วันทำการ หลังจากจบกิจกรรม **


ตัวอย่างการคิดคำนวณคะแนน
วันที่ VJ+USER คะแนนต่อรอบสูงสุด % คะแนนหลังคำนวณ ผลรวมคะแนน VJ + USER
1 VJ A 300,000 100% 300,000 2,250,000
USER 1 1,000,000 50% 500,000
USER 2 2,000,000 50% 1,000,000
USER 3 900,000 50% 450,000
2 VJ A 100,000 100% 100,000 1,900,000
USER 1 1,000,000 50% 500,000
USER 2 100,000 50% 50,000
USER 3 500,000 50% 250,000
USER 4 2,000,000 50% 1,000,000
3 VJ A 500,000 100% 500,000 2,450,000
USER 1 3,000,000 50% 1,500,000
USER 2 200,000 50% 100,000
USER 3 500,000 50% 250,000
USER 4 200,000 50% 100,000
อันดับแรงค์กิจกรรม จะรวมจากคะแนนวีเจที่มากที่สุด
โดยผลการสรุปคะแนน จะนำคะแนนมาจากช่อง ผลรวมคะแนน VJ + USER ของทุกวันมารวมกัน


(หมายเหตุ : วีเจที่ติดอันดับแรงค์กิจกรรม จะต้องมียูสเซอร์กรอก Lucky Code
และต้องมียอดการเล่นเกมในช่วงเวลากิจกรรม
เท่านั้น ยูสเซอร์ 1 คน สามารถกรอกวีเจได้ 1 ท่าน
กรณี เปลี่ยนแปลง Lucky Code จะตัดสิทธิ์คะแนนของยูสเซอร์ทันที)


รางวัลกิจกรรม (วีเจ)
อันดับที่ 1 วีเจรับรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 2 วีเจรับรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 3 วีเจรับรางวัล 200 บาท
อันดับที่ 4-10 วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 11-20 วีเจรับรางวัล 5,000 คูปอง

รางวัลเงินสดรวม 1,000 บาท
รางวัลคูปองรวม 120,000 คูปอง


เงื่อนไขกิจกรรม (วีเจ)
(วีเจ ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
วีเจ จะต้องมีคะแนนต่อรอบสูงสุด โดยขั้นต่ำ 40,000 คะแนน
(แรงค์จะเรียงจากคะแนนรวมของวีเจ 100% + ยูสเซอร์ 50%)

เงื่อนไขกิจกรรม (ยูสเซอร์)
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ยูสเซอร์ จะต้องมีคะแนนต่อรอบสูงสุด โดยขั้นต่ำ 200,000 คะแนน
(แรงค์จะเรียงจากคะแนนรวมของวีเจ 100% + ยูสเซอร์ 50%)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia