Candy Cats จะอ้อนจนกว่าจะรัก
ร่วมชิงรางวัลกว่า 1,000 บาท และ 130,000 คูปอง

11 ส.ค. 2565 (09:00น.) – 21 ส.ค. 2565 (08:59น.)


วีเจ และยูสเซอร์ จะต้องทำคะแนนรวมสูงสุด ในเกม Candy Cats มากที่สุด
โดยคะแนนการจัดอันดับจะใช้คะแนน วีเจ 100% + คะแนนยูส 50%
นำมารวมกันให้ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด วีเจจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

** วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 5 วันทำการ หลังจากจบกิจกรรม **

ตัวอย่าง
คะแนนทั้งหมด % คะแนนหลังคำนวณ
VJ A 100,000 100 100,000
USER 1 400,000 50 200,000
USER 2 11,000 50 150,000
VJ B 80,000 100 80,000
USER 1 200,0000 50 100,000
USER 2 300,000 50 150,0000
USER 3 30,000 50 15,000
VJ C 40,000 100 40,000
USER 1 200,000 50 100,000
USER 2 25,000 50 12,500
** คะแนนรวม VJ A + ยูสเซอร์ รวม 450,000 คะแนน เป็นอันดับที่ 1
คะแนนรวม VJ B + ยูสเซอร์ รวม 345,000 คะแนน เป็นอันดับที่ 2
คะแนนรวม VJ C + ยูสเซอร์ รวม 152,000 คะแนน เป็นอันดับที่ 3 **


(หมายเหตุ : วีเจที่ติดอันดับแรงค์กิจกรรม จะต้องมียูสเซอร์กรอก Lucky Code
และต้องมียอดการเล่นเกมในช่วงเวลากิจกรรม เท่านั้น ยูสเซอร์ 1 คน สามารถกรอกวีเจได้ 1 ท่าน
กรณี เปลี่ยนแปลง Lucky Code จะตัดสิทธิ์คะแนนของยูสเซอร์ทันที)

รางวัลกิจกรรม (วีเจ)
อันดับที่ 1 วีเจรับรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 2 วีเจรับรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 3 วีเจรับรางวัล 200 บาท
อันดับที่ 4-10 วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 11-20 วีเจรับรางวัล 5,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม (วีเจ)
(วีเจ ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
วีเจ จะต้องมีคะแนนต่อรอบสูงสุด โดยขั้นต่ำ 50,000 คะแนน
(แรงค์จะเรียงจากคะแนนรวมของวีเจ 100% + ยูสเซอร์ 50%)

เงื่อนไขกิจกรรม (ยูสเซอร์)
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ยูสเซอร์ จะต้องมีคะแนนต่อรอบสูงสุด โดยขั้นต่ำ 200,000 คะแนน
(แรงค์จะเรียงจากคะแนนรวมของวีเจ 100% + ยูสเซอร์ 50%)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นหรือวีเจที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับรางวัล
ภายใน 5 วันทำการ หลังจากจบกิจกรรม
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia