Bear Wall VJ & USER
ลอดด้วยกัน มันกว่าเยอะ

ร่วมชิงรางวัลกว่า 1,000 บาท และ 120,000 คูปอง
9 ส.ค. 2565 (09:00น.) – 19 ส.ค. 2565 (08:59น.)
วีเจ และยูสเซอร์ จะต้องทำคะแนนต่อรอบสูงสุดรวมกัน ในเกม Bear Wall
โดยคะแนนการจัดอันดับจะใช้คะแนน วีเจ 100% + คะแนนยูสเซอร์ 50%
นำมารวมกันเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด วีเจจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

** ผู้เล่นหรือวีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 5 วันทำการ หลังจากจบกิจกรรม **


ตัวอย่างการคิดคำนวณคะแนน

วันที่ VJ+USER จำนวนรอบที่เล่นใน 1 วัน คะแนนต่อรอบสูงสุด % คะแนนหลังคำนวณ ผลรวมคะแนน VJ + USER
1 VJ A 10 8,000 100% 8,000 22,500
USER 1 5 10,000 50% 5,000
USER 2 10 11,000 50% 5,500
USER 3 10 8,000 50% 4,000
2 VJ A 10 7,000 100% 8,000 25,000
USER 1 5 11,000 50% 5,000
USER 2 10 11,000 50% 5,500
USER 3 10 8,000 50% 4,000
USER 4 20 5,000 50% 2,500
3 VJ A 10 8,000 100% 8,000 27,500
USER 1 5 11,000 50% 5,000
USER 2 20 11,000 50% 5,500
USER 3 10 8,000 50% 4,000
USER 4 7 10,000 50% 5,000
อันดับแรงค์กิจกรรม จะรวมจากคะแนนวีเจที่มากที่สุด
โดยผลการสรุปคะแนน จะนำคะแนนมาจากช่อง ผลรวมคะแนน VJ + USER ของทุกวันมารวมกัน


(หมายเหตุ : ยูสเซอร์จะต้องกรอก Lucky Code วีเจเท่านั้น คะแนนยูสเซอร์ 50% จึงจะเป็นของวีเจ
ยูสเซอร์ 1 คน สามารถกรอกวีเจได้ 1 ท่าน กรณี เปลี่ยนแปลง Lucky Code จะตัดสิทธิ์คะแนนของยูสเซอร์ทันที)
รางวัลกิจกรรม (วีเจ)
อันดับที่ 1 วีเจรับรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 2 วีเจรับรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 3 วีเจรับรางวัล 200 บาท
อันดับที่ 4-10 วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 11-20 วีเจรับรางวัล 5,000 คูปอง

รางวัลเงินสดรวม 1,000 บาท
รางวัลคูปองรวม 120,000 คูปอง


เงื่อนไขกิจกรรม (วีเจ)
(วีเจ ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
(วีเจ ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
วีเจ จะต้องมีคะแนนต่อรอบสูงสุด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน
(แรงค์จะเรียงจากคะแนนรวมของวีเจ 100% + ยูสเซอร์ 50%)

เงื่อนไขกิจกรรม (ยูสเซอร์)
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ยูสเซอร์ จะต้องมีคะแนนต่อรอบสูงสุด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน
(แรงค์จะเรียงจากคะแนนรวมของวีเจ 100% + ยูสเซอร์ 50%)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นหรือวีเจที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับรางวัล
ภายใน 5 วันทำการ หลังจากจบกิจกรรม
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia