High-low เล่นทุกวัน รับทุกวัน
ร่วมชิงรางวัลกว่า 500,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
8 ก.ค. 2565 (00.00น.) – 12 ก.ค.2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ผู้เล่นที่มียอดTurnoverมากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
2. รางวัลพิเศษ ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด ในแต่ละวัน

9 ก.ค.
ผู้เล่น ที่ทำรอบการเล่นครบ 150 รอบ ขึ้นไป
ภายในวันที่ 9 ก.ค.วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 5,000 คูปอง

10 ก.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 3M ขึ้นไป
ภายในวันที่ 10 ก.ค.วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 30,000 คูปอง

11 ก.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 1M และมีรอบการเล่น 300 รอบ ขึ้นไป
ภายในวันที่ 11 ก.ค.วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 15,000 คูปอง

(เงื่อนไข รางวัลพิเศษ: จำกัดเฉพาะ ผู้เล่น 3 ท่านแรก
ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวันเท่านั้น)
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 5,000 คูปอง

รางวัลรวม 500,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 7M คูปองขึ้นไป
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 4M คูปองขึ้นไป
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 2M คูปองขึ้นไป
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 1M คูปองขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1หากมียอด Turnover 4M ขึ้นไป จะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 2M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 1-10 หากมียอด Turnover 1M ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง
อันดับ 1-30 หากมียอด Turnover 500K ขึ้นไป จะได้รับ 3,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 100K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้า เงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้