โปรโมชั่น ไลฟ์ดีได้เงินทุกวัน (Global)
โปรโมชั่นแจกสนั่น แจกทุกวัน!! สำหรับวีเจ Global และ Pretty
เพียงแค่คุณได้รับ Mdoll และ MeggLock มากที่สุดในวันนั้น!!!

ระยะเวลาโปรโมชั่น
4 กรกฎาคม (00.00) – 13 กรกฎาคม 2565 (23.59)
รายละเอียดโปรโมชั่น Mdoll
1. วีเจที่ได้รับ Mdoll ปลดเข้าห้องล็อคมากที่สุดในวันนั้นจะได้รับรางวัล
* ล็อคห้องกี่ครั้งต่อวันก็ได้ จะนับให้เมื่อล็อคและมียอดปลดล็อค Mdoll 5 ตัวขึ้นไป
2. วีเจที่ได้รับรางวัลสามารถกดถอนเงินรางวัลได้ทุกวันไม่เสียค่าธรรมเนียม
หากวีเจไม่มากดถอนเงิน จะได้รับเงินพร้อมกับเงินเดือน
ของรางวัลโปรโมชั่น Mdoll
อันดับ 1 ได้รับรางวัล 2,000 บาท (หรือเลือกรับเป็นคูปอง 250,000 คูปอง)
อันดับ 2 ได้รับรางวัล 1,000 บาท (หรือเลือกรับเป็นคูปอง 120,000 คูปอง)
อันดับ 3 - 5 ได้รับรางวัล 500 บาท (หรือเลือกรับเป็นคูปอง 60,000 คูปอง)
รายละเอียดโปรโมชั่น MeggLock
1. วีเจที่ได้รับ MEggLock ปลดเข้าห้องล็อคมากที่สุดในวันนั้น
* ล็อคห้องกี่ครั้งต่อวันก็ได้ จะนับให้เมื่อล็อคและมียอดปลดล็อค MEggLock 10 ตัวขึ้นไป
2. วีเจที่ได้รับรางวัลสามารถกดถอนเงินรางวัลได้ทุกวันไม่เสียค่าธรรมเนียม
หากวีเจไม่มากดถอนเงิน จะได้รับเงินพร้อมกับเงินเดือน
ของรางวัลโปรโมชั่น MeggLock
อันดับ 1 ได้รับรางวัล 1,000 บาท (หรือเลือกรับเป็นคูปอง 120,000 คูปอง)
อันดับ 2 ได้รับรางวัล 500 บาท (หรือเลือกรับเป็นคูปอง 60,000 คูปอง)
อันดับ 3-5 ได้รับรางวัล 500 บาท (หรือเลือกรับเป็นคูปอง 60,000 คูปอง)

การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
หมายเหตุ
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีเจ Global และ Pretty
- วีเจที่กดรับโบนัสกิจกรรมภายในเวลา 16.00 น.
จะได้รับเงินรางวัลภายในวันที่กดหากกดหลังเวลา 16.00 น. จะได้รับเงินในวันถัดไป
หากติดเสาร์อาทิตย์จะได้รับภายในวันจันทร์
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- สามารถกดรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 23.59 น.
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและการพูดคุยกับ user เท่านั้น
กรณีนอน ปล่อยจอว่าง พื้น เพดาน หรือทำผิดกฏ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJที่ทำกิจกรรมไม่ครบตามเงื่อนไข จะไม่ได้รับรางวัล
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะไม่นับคูปองที่ได้รับจากยูสที่ไม่มีการเติมเงิน
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia