Bubble Bomb วีเจ และยูสเซอร์ จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
ร่วมชิงรางวัลกว่า 1,000 บาท และ 170,000 คูปอง1 ก.ค. 2565 (09:00น.) – 10 ก.ค. 2565 (08:59น.)วีเจ และยูสเซอร์ จะต้องทำคะแนนต่อรอบสูงสุดรวมกัน
ในเกม Bubble Bomb มากที่สุด
โดยคะแนนการจัดอันดับจะใช้คะแนน วีเจ 100% + คะแนนยูส 50%
นำมารวมกันให้ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด
วีเจจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ตัวอย่าง

  คะแนนทั้งหมด % คะแนนที่ได้
VJ A 300,000 100 300,000
User 1 1,000,000 50 500,000
User 2 2,000,000 50 1,000,000
VJ B 100,000 100 100,000
User 1 2,000,000 50 1,000,000
User 2 500,000 50 250,000
User 3 100,000 50 50,000
VJ C 80,000 100 80,000
User 1 200,000 50 100,000
User 2 1,000,000 50 500,000
** คะแนนรวม VJ A และยูสเซอร์ 1,800,000 คะแนน เป็นอันดับที่ 1
คะแนนรวม VJ B และยูสเซอร์ 1,400,000 คะแนน เป็นอันดับที่ 2
คะแนนรวม VJ C และยูสเซอร์ 680,000 คะแนน เป็นอันดับที่ 3 **


(หมายเหตุ : ยูสเซอร์จะต้องกรอก Lucky Code วีเจเท่านั้น
คะแนนยูสเซอร์ 50% จึงจะเป็นของวีเจ ยูสเซอร์ 1 คน สามารถกรอกวีเจได้ 1 ท่าน
กรณี เปลี่ยนแปลง Lucky Code จะตัดสิทธิ์คะแนนของยูสเซอร์ทันที)

รางวัลกิจกรรม (วีเจ)
อันดับที่ 1 วีเจรับรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 2 วีเจรับรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 3 วีเจรับรางวัล 200 บาท
อันดับที่ 4-10 วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 11-20 วีเจรับรางวัล 5,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม (วีเจ)

(วีเจ ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
วีเจ จะต้องมีคะแนนต่อรอบสูงสุด โดยขั้นต่ำ 40,000 คะแนน
(แรงค์จะเรียงจากคะแนนรวมของวีเจ 100% + ยูสเซอร์ 50%)

เงื่อนไขกิจกรรม (ยูสเซอร์)
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ยูสเซอร์ จะต้องมีคะแนนต่อรอบสูงสุด โดยขั้นต่ำ 100,000 คะแนน
(แรงค์จะเรียงจากคะแนนรวมของวีเจ 100% + ยูสเซอร์ 50%)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นหรือวีเจที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับรางวัล
ภายใน 5 วันทำการ หลังจากจบกิจกรรม
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia