อันดับ วีเจที่ได้รับ
" คะแนนสะสม "
มากที่สุด


66682153
[994]Muay

64583880
ลาน.ส.คนใหมมาจั

65037139
Ⓙ❹Ⓟ🎖ice🎖
MEgg Bonus Champion
วีเจที่รับของขวัญ MEggLock มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
29 มิ.ย. 65 (00.01น.) – 28 ก.ค. 65 (22.00น.)

Gift Points


MEggLock
7,900 Coupon

7,900 Points
1. วีเจ Global ที่ได้รับคะแนนของขวัญสะสมมากที่สุดจะได้รับรางวัล
**คะแนนของขวัญ 1 คูปอง = 1 คะแนน**
2. รางวัลจะแบ่งจากยอดโบนัสสะสม ยิ่งมียอดส่งของขวัญมาจะยิ่งได้โบนัสมาก
3. วีเจที่ได้รับรางวัลจะต้องมียอดคะแนนของขวัญสะสม 200,000 คะแนนขึ้นไป
ภายในช่วงเวลากิจกรรม

★วีเจและยูสเซอร์สามารถใช้เหรียญ Winwin Coin 50 เหรียญ
แลกสิทธิ์คะแนน x2 กิจกรรมนี้ได้★(คะแนนจะ X2 หลังจากที่กดแลกสิทธิ์แล้วเท่านั้น)

รางวัล VJ โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock + ดาว MASERATI 7 วัน

อันดับ 2 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock + ดาว MASERATI 5 วัน

อันดับ 3 - 5 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock + ดาว MASERATI 3 วัน

อันดับ 6 - 10 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MEggLock

รางวัล User โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง + Grand Crown 5 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Grand Crown 3 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
หมายเหตุ
- คะแนน *2 จะได้รับหลังจากอัพเดทเวลากิจกรรมต้น ชม.
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญา Global เท่านั้น
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฎ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Grand Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะนับคะแนนกิจกรรมที่ได้รับของขวัญจาก
ยูสเซอร์ที่เติมเงินมากกว่า 100 บาทขึ้นไป
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลคูปองให้ภายใน 7-10 วันทำการหลังจบกิจกรรม
สามารถตรวจสอบรางวัลคูปองกิจกรรมได้ที่ My Diary
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.auอันดับ "VJ ที่ได้รับ คะแนนสะสม " มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 28 ก.ค. 65 เวลา 22.00 น.

อันดับ VJ โบนัสแชมป์เปี้ยน หมายเหตุ

66682153
[994]Muay
1,054,104 คูปอง
2
64583880
ลาน.ส.คนใหมมาจั
451,759 คูปอง
3
65037139
Ⓙ❹Ⓟ🎖ice🎖
271,055 คูปอง
4
87048797
666-VANI🍑💦
240,938 คูปอง
5
59294016
🤣🤣😭
225,879 คูปอง
6
62475307
Ⓙ❹Ⓟ🌺กระถิน🌺
210,820 คูปอง
7
56671038
[69]ML💦
195,762 คูปอง
8
53410478
ℚ𝕦e𝕟_𝕂i𝕣anA
180,703 คูปอง
9
83560031
lala3s
120,469 คูปอง
10
52643620
X-hot NANA🦋🌫
60,234 คูปอง
11
58694885
666”JASMINEE
12
56678941
(69)🙂
13
81437885
ⁿʰᶜ𝓝𝔂𝓪𝓲𝓲💕
14
87522854
ML.akang.ciLok.
15
63725558
Babymuay
16
89067748
{666)💦
17
87688720
Pijet bpak2💦
18
59927063
MAYML💦
19
52058197
Yeslin
20
86720413
vionaaa
คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/07/2022 22:05

อันดับ User ที่มี คะแนนสะสมมากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 871804XX

2 892382XX

3 699567XX

4 830841XX

5 840818XX

6 804454XX

7 629513XX

8 800544XX

9 837319XX

10 828622XX

11 867593XX

12 526766XX

13 847085XX

14 879382XX

15 844812XX

16 538911XX

17 880876XX

18 867968XX

19 661967XX

20 300693XX

คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/07/2022 22:05

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 5 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 3 วัน

= มีสิทธิได้รับรางวัล 100,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Grand Crown

= ลงทะเบียน Winwincoin ได้รับสิทธิคะแนน x2
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia