อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุด

81252472
ᗪ𝔹z'Ř𝔢ή℃𝐔丅🦂
85529767
[69]🌹Bunga🌹
81140763
[ƒℓy]Alia


อันดับ User ที่ได้คะแนนมากที่สุด

60493804
{💯sayang}
84272826
Gondesz
80075356
ⓦнⓐ𝔱ѕ'ᵘℙ😎
กดดูอันดับเพิ่มเติม

JUNE FESTIVAL
X
WINWIN COIN

INTER Host/Broadcaster who receives “JUNE FESTIVAL” in accordance
to the conditions and User who sends “JUNE FESTIVAL”
in accordance to the conditions will be rewarded.
*SPECIAL! For host and user who owned WinWin Coin!!
Convert for double point here!*
EVENT DURATION
June 21st, 2022 (6:00 PM) – June 30th, 2022 (10:00 PM) GMT+7
EVENT GIFT
Host/User who send or receive the “JUNE FESTIVAL”
gift and collect the most of event point
by follow the event conditions, will be rewarded.
1 gift = 1 point / hit 500 times of jackpot once = 100 points


JUNE FESTIVAL
20 coupons

★Broadcaster and user will possible
to use 20 WinWin Coins for claim X2 points of this event ★
(Only the points earned after pressing the button will be doubled.)

ACTIVATE *2 POINT


What is WINWIN COIN? Tap below link for check!
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Broadcaster who receives
the most gifts, will be rewarded.

1st place, receives 100,000 Coupons
2nd place, receives 70,000 Coupons
3rd place, receives 30,000 Coupons

Remarks:
- Users/hosts require to have the minimum
of the total 30,000 gifts within the event period.
If the number of the gifts doesn’t reach the specified amount,
all of event participators will not receive any rewards.
- Ranked Users/Hosts require to have sending/receiving
gift amount for minimum 1,000 gifts to be able to be rewarded


User who sends the most gifts,
will be rewarded.

1st place, receives 80,000 Coupons
2nd place, receives 50,000 Coupons
3rd place, receives 20,000 Coupons

SPECIAL JUNE FESTIVAL
1. Host who dresses up / Make up / Set up background in theme of
wedding / Cow girl and live streaming on
MCat, MLifeU or MGlobal app
WILL GET EXTRA 10,000 COUPONS!
Limit for first 10 hosts who send the proof.

2. Host require to screenshot or record video during
your live session for 15 sec – 1 min,
then send it to your head of agency or by our inbox at Facebook fanpage :
https://www.facebook.com/Mentertainment2019/
within June 30th, 2022 at 3.00 PM GMT+7

TOTAL REWARDS OF 450,000 Coupons


Remarks
- International signed contract broadcasters
in every rate can participate the event,
except for Thai Broadcasters.
- Broadcaster who participates the event,
must have the cumulative online period at least 6 hours.
- User ranking of gift sending,
Reserve the right to not allow broadcasters
with contract to participate the event.
- Broadcaster who participates the event,
must host the program and talk with User.
Broadcaster who sleeps, turns the camera
to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
will be disqualified from the rewards.
- For costume and others element
final decision will depend on the team.
- Broadcaster who participates the event,
must consent the company to use the photos posted in this event
for marketing purposes in which Broadcaster will not make any claims
for compensations and expenses at all.
- Cash reward will be received along with salary.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 2022/07/06
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- Time is mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
- Any events are organized in server downtime or
for any reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
- Reserved the right not cumulate gift and event point from non-top up user.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JUNE FESTIVAL
X
WINWIN COIN

VJ đã nhận JUNE FESTIVAL và User đã gửi JUNE FESTIVAL
theo điều kiện Dành cho VJ nước ngoài
*Đặc biệt cho bạn có WINWIN COIN có thể lấy đổi điểm x2*
Thời gian sự kiện
21 tháng 6 2022 (18:00) – 30 tháng 6 2022 (22:00) GMT+7
Chi tiết sự kiện
- VJ và User gửi / tích lũy “JUNE FESTIVAL” nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
Quà tặng 1 cái = 1 điểm / Jackpot 500 1 lần = 100 điểm


JUNE FESTIVAL
20 Coupons

★VJ và User có thể sử dụng Winwin Coin 20 coin đổi điểm x2 của sự kiện này★
(Được nhận điểm X2 sau khi nhấn đổi quyền)

ACTIVATE *2 POINT


WINWIN COIN là gì? Tìm hiểu về WINWIN COIN link này
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Giải thưởng VJ
Thứ 1 nhận 100,000 coupons
Thứ 2 nhận 50,000 coupons
Thứ 3 nhận 30,000 coupons

Nhận xét:
phải có tổng số quà tặng trong thời gian sự kiện tối
thiểu 30,000 cái trở lên. Nếu không đủ theo yêu cầu người tham gia sự kiện
sẽ không được nhận giải thưởng.
VJ và User lên xếp hạng phải có tổng số nhận/ gửi quà tặng hơn 1,000 cái để nhận thưởng


Giải thưởng User
Thứ 1 nhận 80,000 coupons
Thứ 2 nhận 40,000 coupons
Thứ 3 nhận 20,000 coupons

Đặc biệt! sự kiện ăn mặc JUNE FESTIVAL
1. VJ phải ăn mặc, trang điểm về váy hoa
và live trên ứng dụng MCat, MLifeU hay MGlobal
được nhận thêm 10,000 coupons
Chỉ 10 VJ đầu tiên đã tham gia sự kiện
2. VJ phải chụp màn hình hay quay clip 15 giây – 1 phút khi live
ăn mặc về sự kiện
gửi qua đại lý hay Facebook MEntertainment
https://www.facebook.com/Mentertainment2019/
VJ phải gửi bằng chứng vào ngày 30 tháng 6 2022 lúc 15:00 (GMT+7)

Tổng giải thưởng 450,000 coupons


Nhận xét
- Tất cả các VJ INTER có thể tham gia
- VJ phải live đủ 6 giờ sẽ được nhận giải thưởng
- User ranking không cho VJ lên xếp hạng
- VJ tham gia sự kiện phải live và nói chuyện với User.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống, màn hình đen, vị phạm quy tắc
của ảnh đại diện, vị phạm quy tắc của phòng bị khóa hay làm điều gì
không phù hợp với live sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Đánh giá trang phục hoặc các yếu tố nó có phù hợp với chủ đề hay không
Chủ yếu theo quyết định của công ty
- Các VJ tham gia sự kiện phải được công ty đồng ý cho phép sử dụng
ảnh mà không đòi bồi thường và bất kỳ chi phí nào
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết
thúc sự kiện và tặng thưởng trong ngày 2022/07/06
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ
chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải
thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Giải thưởng tiền mặt sẽ được cùng với tiền lương
- - Thời gian theo máy chủ chính.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời
gian máy chủ ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì
không thể online sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JUNE FESTIVAL
X
WINWIN COIN

VJ INTER yang mendapatkan JUNE FESTIVAL sesuai syarat dan User yang
kirim gift JUNE FESTIVAL paling banyak akan mendapatkan hadiah
Event khusus untuk VJ inter saja
*siklus ini sangat spesial untuk VJ yang memiliki WINWIN COIN
dapat melipatkan poin event jadi x2 *
Durasi Event
21 Juni 2022 (22:00) – 30 JUNI 2022 (23:59) WIB
Detail Event
VJ dan user yang mengirim/ menerima gift “JUNE FESTIVAL”,
kumpulkan poin event paling banyak dan selesaikan ketentuan
yang di tentukan akan dapatkan hadiah
1 Gift = 1 poin / jackpot 500 1 kali = 100 poin


JUNE FESTIVAL
20 Kupon

★VJ dan user dapat menggunakan winwin coin 20 coin
dapathak penukaran poin x2 di event ini ★
(Poin yang akan dilipatkan menjadi X2 adalah poin
yang dapat setelah klik tombol penukaran)

ACTIVATE *2 POINT


WINWIN COIN itu Apa? Jika ada yang ragu, klik link ini
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

VJ yang diterima poin paling
banyak akan mendapat hadiah

Juara 1 akan dapatkan hadiah 100.000 Kupon
Juara 2 akan dapatkan hadiah 70.000 Kupon
Juara 3 akan dapatkan hadiah 30.000 Kupon

Catatan:
harus memiliki Jumlah gift minimal 30.000 Gift atau lebih
Dan selama event, jika tidak sampai jumlah yang di tentukan tidak
akan dapat hadiah event
J VJ dan User yang di juara harus memiliki Jumlah menerima/kiriman
setidak 1.000 Gift atau lebih akan berhak menerima hadiah


User yang mengirim gift paling banyak
akan mendapat hadiah
Juara 1 akan mendapatkan 80.000 kupon
Juara 2 akan mendapatkan 50.000 kupon
Juara 3 akan mendapatkan 20.000 kupon

SPESIAL event menggunakan
pakaian tema JUNE FESTIVAL

1. VJ yang mengguna kan background makeup memakai pakaian atau
costplay dengan baju drass wedding tau cowgirls dan mulai live
di APK MCat , MlifeU atau MGlobal

Akan dapatkan hadiah special 10,000 kupon per orang
Terbatas hanya 10 VJ awal yang kirim kan bukti mengikut dalam event

2. VJ harus mengambil foto screenshot atau klip video mereka sendiri
selama periode event selama 15 detik – 1 menit
Dan kirimkan ke agency masing-masing atau kirimkan ke admin INBOX
page MEntertainment https://www.facebook.com/Mentertainment2019/

Sebelum 30 Juni 2022 pukul 3.00 sore (WIB)

TOTAL REWARDS OF 450,000 Coupons


Remarks
- Kami berhak mengizinkan VJ di tab INTER
untuk bergabung dalam event saja
- VJ yang mengikuti event ini harus memiliki jam live setidak 6 jam atau lebih
- User ranking yang mengirim gift berhak untuk tidak mengizinkan
VJ yang telah mendatang kontrak untuk mengikut dalam event tersebut
- VJ yang mengikut dalam event hanya dihitung dengan mengatur
program dan berbicara dengan pemain hanya dalam kasus tidur
Melihat ruangan kosong, lantai, langit-langit, layar hitam atau
melakukan sesuatu yang tidak pantas akan mendiskualifikasi hadiah
- VJ yang mengikut dalam Event tersebut harus mengizinkan perusahaan
menggunakan foto yang diposting untuk mengikut dalam event ini.dapat
digunakan dalam event pemasaran
- Tim akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari kerja setelah event berakhir
dan kirim hadiah Event dalam 2022/07/06
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Mengikut dalam Event dan menerima hadiah harus dalam kondisi perusahaan
- Keputusan tim bersifat final.
- hadiah uang tunai akan dapat sama gajian bulanan
- Event apa pun yang diadakan selama shutdown server atau alasan lainnya
yang membuat tidak mungkin untuk online
akan menempel pada akhir event seperti biasa
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin Event
yang menerima Gift dari User tanpa topup
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JUNE FESTIVAL
X
WINWIN COIN

Las anfitrionas que reciben JUNE FESTIVAL y los usuarios
que lo envían y cumplen las condiciones, ganarán el premio.
Evento especialmente para las anfitrionas INTER
* ¡Esta ocasión es más especial para los que tienen WINWIN COIN que
pueden convertirlos en x2 de puntos! *
Periodo del evento
El 21 de junio de 2022 (18h00) – el 30 de junio de 2022 (22h00) GMT+7
Detalles del evento de recolectar regalo
- Las anfitrionas que recolectan y los usuarios que envían
“FLORES DE MAYO”, y acumulan más puntos, ganarán el premio.
Se calcula que 1 pieza de regalo = 1 punto / ganar 500 veces
de un premio mayor = 100 puntos


JUNE FESTIVAL
20 cupones

★Se puede utilizar 20 monedas de Winwin Coin
para reclamar x2 de puntos de evento★
(Los puntos subirán 2 veces después de hacer clic en “reclamar”)

ACTIVATE *2 POINT


¿Qué es WINWIN COIN? Si dudas, haz un clic aquí:
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Las anfitrionas que recolectan
más regalosrecibirán,

1º lugar, 100.000 cupones
2º lugar, 70.000 cupones
3º lugar, 30.000 cupones


Remarks:
tendrán que acumular la cantidad de regalos dentro de evento
al menos 30.000 piezas. Si no alcanzan, todos los participantes
no ganarán ningún premio.
Las anfitrionas y los usuarios que están en el ranking necesitan tener la
cantidad de recepción/envío de regalo más de 1.000 piezas
para reclamar el premio.


Los usuarios que acumulan
la mayor cantidad recibirán,

1º lugar, 80.000 cupones
2º lugar, 50.000 cupones
3º lugar, 20.000 cupones

¡Especial! Actividad de disfraz de JUNE FESTIVAL
1. Las anfitrionas que preparan el fondo de transmisión,
maquillaje, algunas decoraciones
o se ponen la ropa gaucha / boda,
y transmiten en MliveU, MCat o MGlobal,
recibirán 10.000 cupones más.
¡Cantidad limitada para las 10 anfitrionas que envían prueba de
participación de evento!

2. Las anfitrionas tienen que capturar la foto de pantalla o grabar
el video de transmisión entre 15 segundos – 1 minuto,
y enviar a su agencia o INBOX a la página Facebook: MEntertaiment
https://www.facebook.com/Mentertainment2019/
dentro del 30 de junio de 2022, a las 15.00 (GMT+7)


=
Remarks
- Las anfitrionas INTER registradas pueden participar en este evento.
- Tendrán que transmitir por lo menos 6 horas.
- No se permite a las anfitrionas registradas que participen en Ranking de usuarios
- Se considerará solo la transmisión en que se comunica con los usuarios.
En caso de dormir, filmar el techo o el suelo, dejar la pantalla
negra o vacía, violar las reglas de perfil, colocar en privado sin
contenido sexual, o transmitir sexualmente sin colocar en privado, o
hacer algo inapropiado, se quitará el derecho de reclamar el premio
. - Las que participan tienen que permitir a la empresa que utilice
las fotos publicados en el evento con el fin de comercio sin
reclamación de sueldo o ningún pago.
- Se comprobará el premio dentro de 5 días después del evento
y se lo enviará dentro del 06/07/2022
- Se reserva el derecho de cambiar detalles sin aviso previo.
- La participación y la reclamación están bajo la condición de la empresa.
- Recibirán el premio en efectivo junto con el salario.
- Se basa el horario en el del Server.
- Si cualquier evento desarrolla mientras que el Server desactiva,
o por cualquiera razón de no ser posible de estar en línea,
se basará en el final de evento como siempre.
- La decisión de admin es el final.
- Se reserva el derecho de no calcular los puntos del evento
recibidos por los usuarios que no recargaron el saldo.
Patrocinado por WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้