อันดับ วีเจที่ได้รับ
"Mqueen"
มากที่สุด


80720221
〚Μⓥ𝕡〛☃️𓈒♡𓂃ⓉⓞⓎ𓂃♡𓈒🌨

81160644
[LⒶND]~💫ปป🐯♡̶

82655117
[ÖNE]Ⲃυeyye🌤
MQUEEN AWARD
วีเจที่รับของขวัญ MQueen มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
29 พ.ค. 65 (00.01น.) – 28 มิ.ย. 65 (22.00น.)

Gift Points


MQueen
2,900 Coupon

2,900 Points
1. วีเจ MCat ที่ได้รับคะแนนของขวัญสะสมมากที่สุดจะได้รับรางวัล
**คะแนนของขวัญ 1 คูปอง = 1 คะแนน**
2. รางวัลจะแบ่งจากยอดโบนัสสะสม ยิ่งมียอดส่งของขวัญมาจะยิ่งได้โบนัสมาก
3. วีเจที่ได้รับรางวัลจะต้องมียอดคะแนนของขวัญ
สะสม 200,000 คะแนนขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

★วีเจและยูสเซอร์สามารถใช้เหรียญ Winwin Coin 50 เหรียญ
แลกสิทธิ์คะแนน x2 กิจกรรมนี้ได้★(คะแนนจะ X2 หลังจากที่กดแลกสิทธิ์แล้วเท่านั้น)

รางวัล VJ โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MQueen + ดาว MASERATI 7 วัน

อันดับ 2 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MQueen + ดาว MASERATI 5 วัน

อันดับ 3 - 5 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MQueen + ดาว MASERATI 3 วัน

อันดับ 6 - 10 รางวัลคูปองจากยอดสะสมโบนัสแชมป์เปี้ยน
MQueen

รางวัล User โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง + Grand Crown 5 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Grand Crown 3 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
หมายเหตุ
- คะแนน *2 จะได้รับหลังจากอัพเดทเวลากิจกรรมต้น ชม.
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญา MCat เท่านั้น
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฎ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Grand Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์จะนับคะแนนกิจกรรมที่ได้รับของขวัญจาก
ยูสเซอร์ที่เติมเงินมากกว่า 100 บาทขึ้นไป
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลคูปองให้ภายใน 7-10 วันทำการหลังจบกิจกรรม
สามารถตรวจสอบรางวัลคูปองกิจกรรมได้ที่ My Diary
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.auอันดับ "VJ ที่ได้รับ Mqueen" มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 22.00 น.

อันดับ VJ โบนัสแชมป์เปี้ยน หมายเหตุ

80720221
〚Μⓥ𝕡〛☃️𓈒♡𓂃ⓉⓞⓎ𓂃♡𓈒🌨
524,998 คูปอง
2
81160644
[LⒶND]~💫ปป🐯♡̶
224,999 คูปอง
3
82655117
[ÖNE]Ⲃυeyye🌤
134,999 คูปอง
4
80724547
[LⒶND]❥JℴƴJℴƴ🐹
119,999 คูปอง
5
80266224
JUST🍃BFXSX🦋
112,499 คูปอง
6
86659776
[Coolz💦]ปูเป้♡
104,999 คูปอง
7
62224248
[𝐂❷❾]​Άօmʝɑɨ🎈
97,499 คูปอง
8
81291434
♡Ella♡ƤƤԼ~•🥨
89,999 คูปอง
9
67803481
[ΘʍǤ]💙
59,999 คูปอง
10
50987247
[8❽8]☀🌈หมวยอ๊องงงง💖💊
29,999 คูปอง
11
87359978
🍭[Ⓜⓔ😸ⓦ]August
12
80323326
[YK]Memay🐒
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
13
80597011
[YK]น้อนเชอร์🍒
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
14
56573636
🆗🌈ลูกเกด🦄
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
15
87403039
🆗🌈ณเนตร นะ🐯
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
16
81945083
❹➃❹ไอเปี๊ยก🎄🤍
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
17
84063712
[LⒶND]⛴ℭ𝕒ρ𝐓𝕒ᓰℵ⚓️🐯
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
18
53589973
NIW🍀Fern💘🍀
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
19
54180530
ᎷѶ𝔓✯🪐MIld🌈✨
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
20
55308594
𝐌𝐚𝐫𝐬❥ sɪʀɪ
ยอดคะแนนขั้นต่ำ ไม่ตรงเงื่อนไข
คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/06/2022 22:06

อันดับ "USER ที่ส่ง Mqueen" มากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 815991XX

2 628371XX

3 802594XX

4 602707XX

5 845003XX

6 878539XX

7 872797XX

8 880188XX

9 517183XX

10 854698XX

11 842424XX

12 676666XX

13 599967XX

14 555566XX

15 841674XX

16 304977XX

17 508430XX

18 872676XX

19 615332XX

20 876967XX

คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม.
update time: 28/06/2022 22:06

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 5 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 3 วัน

= มีสิทธิได้รับรางวัล 100,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Grand Crown

= ลงทะเบียน Winwincoin ได้รับสิทธิคะแนน x2
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้