Fish saga ยิงปลาหน้าสั่น
แจกรางวัลรวม 3,160,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
13 พ.ค. 2565 (00.00น.) – 18 พ.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2.รางวัลพิเศษ หากทำยอด Turnover วันละ 20 ล้าน จำนวน 4 วัน
จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 200,000 คูปองต่อท่าน
เฉพาะ3ท่านแรกเท่านั้น
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 700,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 40,000 คูปอง

รางวัลพิเศษรางวัลละ
200,000 คูปอง

รางวัลรวม 3,160,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 300M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 150M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 50M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 25M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขกิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1 หากมียอด Turnover 100M ขึ้นไป จะได้รับ 300,000 คูปอง
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 50M ขึ้นไป จะได้รับ 80,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 25M ขึ้นไป จะได้รับ 40,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 13M ขึ้นไป จะได้รับ 20,000 คูปอง,

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 5M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)


(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot
สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

LUCKY JACKPOT WONDER WORLD LAND
จับแจก 5 ล้าน คูปอง

กิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้