Happy Farm เลี้ยงสัตว์สมบัติ
ร่วมชิงรางวัลกว่า 490,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
13 พ.ค. 2565 (00.00น.) – 18 พ.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่น ที่มียอด Turnover มากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. วีเจ ที่มียอดยูสเซอร์กรอก Lucky Code มากที่สุด ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 10 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม (ยูสเซอร์)
อันดับ 1 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 4-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 11-30 รับรางวัล 8,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ (วีเจ)
อันดับ 1-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 490,000 คูปอง
เงื่อนกิจกรรม (วีเจ)
อันดับที่ 1-10 วีเจ จะต้องมียอด User กรอก Lucky Code 2 คน ขึ้นไป
และมียอด Turnover ของแต่ละคน ครบ 50,000 ขึ้นไป
(หากจำนวน User กรอก Lucky Code เท่ากัน จะนับจากยอด Turnover)
เงื่อนไขกิจกรรม (ยูสเซอร์)
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 600K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 400K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 250K ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรมสำรอง (ยูสเซอร์)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 400K ขึ้นไป รับรางวัล 50,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 250K ขึ้นไป รับรางวัล 10,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป รับรางวัล 8,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 30K ขึ้นไป รับรางวัล 2,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)

(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

LUCKY JACKPOT WONDER WORLD LAND
จับแจก 5 ล้าน คูปอง

กิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้