รวมดาววีเจ ล่ารางวัลเกมฟรี
ร่วมชิงรางวัลกว่า 336,000 คูปอง

(สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เล่น ไอดีวีเจ เท่านั้น)

13 พ.ค. 2565 (09:00น.) – 18 พ.ค. 2565 (08:59น.)

เกมที่ร่วมรายการวีเจ จะต้องทำตามเงื่อนไข ที่กำหนดในแต่ละวัน จึงจะได้รับรางวัล

วันที่ 13 พ.ค. 2565
วีเจ ต้องมีคะแนนสะสมในด่านที่ 1-10 เกม Candy Cats ถึง 180,000 คะแนน ขึ้นไป
และมีคะแนนต่อรอบ ในเกม Bear Wall มากที่สุด โดยคะแนนขั้นต่ำ 4,000 คะแนน
ภายใน วันที่ 13 พ.ค. วันเดียว จึงจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 วีเจรับรางวัล 15,000 คูปอง
อันดับที่ 2 วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 3-4 วีเจรับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับที่ 5-10 วีเจรับรางวัล 2,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มีคะแนนต่อรอบ ในเกม Bear wall ถึง 3,700 คะแนน
จะได้รับ รางวัลไอเทมเกม Bear wall

(เงื่อนไข กิจกรรม : จำกัดเฉพาะ วีเจ 10 อันดับแรก ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวัน เท่านั้น)

วันที่ 14 พ.ค. 2565
วีเจ ต้องมีคะแนนต่อรอบ ในเกม Bear Wall มากที่สุด โดยคะแนนขั้นต่ำ 6,000 คะแนน
และต้องมีคะแนนต่อรอบในเกม Bubble Bomb ถึง 70,000 คะแนน ขึ้นไป
ภายใน วันที่ 14 พ.ค. วันเดียว จึงจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 วีเจรับรางวัล 25,000 คูปอง
อันดับที่ 2 วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 3-4 วีเจรับรางวัล 6,000 คูปอง
อันดับที่ 5-10 วีเจรับรางวัล 3,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มีคะแนนต่อรอบในเกม Bubble Bomb ถึง 40,000 คะแนน
จะได้รับรางวัลไอเทมเกม Bubble Bomb


(เงื่อนไข กิจกรรม : จำกัดเฉพาะ วีเจ 10 อันดับแรก
ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวัน เท่านั้น)

วันที่ 15 พ.ค. 2565
วีเจ ต้องมีคะแนนต่อรอบ ในเกม Bubble Bomb 80,000 คะแนน ขึ้นไป
และมีคะแนนสะสมในด่านที่ 11-20 เกม Candy Cats ถึง 120,000 คะแนน
ภายใน วันที่ 15 พ.ค. วันเดียว จึงจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 วีเจรับรางวัล 35,000 คูปอง
อันดับที่ 2 วีเจรับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 3-4 วีเจรับรางวัล 7,000 คูปอง
อันดับที่ 5-10 วีเจรับรางวัล 4,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มีคะแนนสะสมในที่ด่าน 11-20 เกม Candy Cats
ถึง 100,000 คะแนน จะได้รับ รางวัลไอเทม


(เงื่อนไข กิจกรรม : จำกัดเฉพาะ วีเจ 10 อันดับแรก ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวัน เท่านั้น)

วันที่ 16 พ.ค. 2565

วีเจ ต้องชนะด่านบอส Tony Tony ในเกม Candy Cats 7,500 คะแนน ขึ้นไป
และมีคะแนนต่อรอบ ในเกม Bear Wall ถึง 9,000 คะแนน
และมีคะแนนต่อรอบ ในเกม Bubble Bomb 120,000 คะแนน ขึ้นไป
ภายใน วันที่ 16 พ.ค. จึงจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 วีเจรับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 วีเจรับรางวัล 25,000 คูปอง
อันดับที่ 3-4 วีเจรับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 5-10 วีเจรับรางวัล 6,000 คูปอง
(เงื่อนไข กิจกรรม : จำกัดเฉพาะ วีเจ 10 อันดับแรก ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวัน เท่านั้น)

รางวัลรวม 336,000 คูปอง

(วีเจไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับวีเจที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)
หมายเหตุ
- วีเจที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้