Pirate Machine Live ห้องหนูแตกมันส์
(เฉพาะ MLiveU, MCat และ MGlobal Live เท่านั้น)
ร่วมชิงรางวัล กว่า 1,200,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
11 พ.ค. 2565 (00.00น.) – 16 พ.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.วีเจที่เชิญชวนยูสมาร่วมเล่นเกม Pirate Machine ที่หน้าห้องไลฟ์ของตัวเอง 3 คนขึ้นไป
ในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 50 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล
(วีเจไม่สามารถเล่นเกมหน้าห้องไลฟ์ของตัวเองได้
แต่สามารถไปเล่นเกมหน้าห้องไลฟ์ของวีเจท่านอื่นได้)

2. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล
(เล่นเกม Pirate Machine จากห้องวีเจเท่านั้น)

รางวัลกิจกรรม (วีเจ)
อันดับที่ 1 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 60,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับที่ 31-50 รับรางวัล 5,000 คูปอง

รางวัลกิจกรรม (ยูสเซอร์)
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับที่ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัลรวม 1,200,000 คูปอง

เงื่อนไขกิจกรรม (วีเจ)
(วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้)
วีเจที่ติดอันดับ 1-50 ต้องมียอด ยูสเซอร์ 3 คน ขึ้นไป และ แต่ละคน
ต้องมียอด Turnover 100K ขึ้นไป แรงค์กิจกรรมจะนับจาก ยอด ยูสเซอร์ที่มี
ยอด Turnover ครบ 100K ขึ้นไป จึงจะนับเป็น 1 คน
(หากในแรงค์ วีเจ ที่มียูสเซอร์ร่วมเท่ากัน อันดับ จะถูกนับจาก ยอด Turnover
ของยูสเซอร์ทั้งหมด ที่เล่นภายในห้องวีเจ)
เช่น
วีเจ A และ วีเจ B มียอดคนเล่นเท่ากัน
แต่ วีเจ B มียอด Turnover ทั้งห้องรวมกันมากกว่า ห้องของ วีเจ A
ฉะนั้น วีเจ B จะได้อยู่อันดับแรงค์ที่สูงกว่า วีเจ A
เงื่อนไขกิจกรรมสำรอง (วีเจ)
หากวีเจ ทำเงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด แต่มียอด ยูสเซอร์ 1 คน ขึ้นไป
และ มียอด Turnover ของยูสเซอร์ ครบตามที่กำหนด จะได้รับรางวัล 4,000 คูปอง

เงื่อนไข กิจกรรม (ยูสเซอร์)
ผู้เล่นที่ติดอ(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 7M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 4M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป

เงื่อนไข กิจกรรมสำรอง (ยูสเซอร์)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 4M ขึ้นไป รับรางวัล 80,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 10,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 5,000 คูปอง
(ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 100K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 3,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้)

(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)

LUCKY JACKPOT
WONDER WORLD LAND

จับแจก 5 ล้าน คูปองกิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล
จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ในห้อง
Lucky games MLive IDX : 62861296
หมายเหตุ
- กิจกรรม เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ และ
กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้