Demon slayer slot คนจริงปั่นเทพ
ร่วมชิงรางวัลกว่า 870,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
11 พ.ค. 2565 (00.00น.) – 16 พ.ค. 2565 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก
จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. วีเจ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต่อเมื่อยูสเซอร์ อันดับที่ 1-10 กรอก Lucky Code
ในเกม Demon slayer slot ภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 10 อันดับแรก วีเจ จะได้รับรางวัล

**หากยูสเซอร์แต่ละอันดับ ทำเงื่อนไขกิจกรรม ครบตามที่กำหนดแล้ว
แต่มีการเปลี่ยนแปลง Lucky Code วีเจ
ทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์รางวัลวีเจทันที วีเจจะไม่ได้รางวัลในกิจกรรมนั้น**
รางวัล กิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 60,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลกิจกรรม (วีเจ)
อันดับที่ 1-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 870,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม (ยูสเซอร์)
(ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไข ดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 6M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 400K ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรมสำรอง (ยูสเซอร์)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
รับรางวัล 100,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
รับรางวัล 40,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-10 จะต้องมียอด Turnover 400K ขึ้นไป
รับรางวัล 10,000 คูปอง

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-30 จะต้องมียอด Turnover 200K ขึ้นไป
รับรางวัล 8,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 50K ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับแต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม
ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)

(เกมนี้ เข้าร่วมกับกิจกรรม Lucky Jackpot สามารถ รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
และ กิจกรรม Lucky Jackpot ได้ทั้ง 2 ช่องทาง)
LUCKY JACKPOT WONDER WORLD LAND
จับแจก 5 ล้าน คูปอง

กิจกรรม Lucky Jackpot จะประกาศผลและจับรางวัล จากทางแอดมินของ Lucky Games
ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในห้อง Lucky games MLive IDX : 62861296
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้